Tugikeskus

Tagasi nimekirja juurde

nimi kontakt
Õilme Siimer Amet: tugikeskuse juht/psühholoog
Telefon: 605 3103
Mobiil: 5627 1152
Kabinet: A108
E-post: oilme.siimer@teeninduskool.ee
Lisainfo: Tugisüsteemi juhtimine,  tasemeõppes kooli õpilaste nõustamisteenuste koordineerimine ja osutamine, õpilase arengu toetamine. Õpilaste psühholoogiline nõustamine.
Meeli Uibomägi
Amet: sotsiaalpedagoog
Telefon: 605 3124
Mobiil: 5627 1184
Kabinet: 
A109
E-post: 
meeli.uibomagi@teeninduskool.ee
Lisainfo: Õpilaste arengu, õpijõudluse, koolikohustuse täitmise ja kutsehariduse omandamise toetamine. Õpilaste sotsiaalpedagoogiline nõustamine
Natalja Kozinets
Amet: õppenõustaja
Telefon: 
605 3128
Mobiil: 5559 7690
Kabinet: A110
E-post: 
natalja.kozinets@teeninduskool.ee
Lisainfo: Koolis esilekerkivate õpiprobleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega.  Õpilaste, nende vanemate ja kooli töötajate nõustamine ja toetamine õpiprobleemide, õppevõlgnevuste ja hinnete ülekandmise osas.
Viktoria Kukk Amet: kooliõde
Telefon: 
605 3112
Mobiil: 
5620 4331
Kabinet: 
A111
E-post:
viktoria.kukk@teeninduskool.ee
Lisainfo: Õpilastele ja töötajatele esmaabi andmine, vajadusel tervishoiuteenuse osutamine
Yuliia Bohatyrova
Amet: abiõpetaja
Telefon:
605 3121
Kabinet:
B206
E-post:
yuliia.bohatyrova@teeninduskool.ee
Lisainfo:
Ukraina õpilaste tugiisik

Tagasi nimekirja juurde

Loe lisaks Tallinna Teeninduskooli hariduslike eriavajadustega õppija tugirühma töökord