Kooli nõunike kogu protokollid

Kooli nõunike kogu protokollid

2016

Lisad: Protokolli juurde ülevaade
  Tallinna Teeninduskool_eelarve 2016
  Tallinna Teeninduskooli 12 kuu eelarve täitmine 11 01 2016 – kooli nõukogu
  Tallinna Teeninduskooli 12 kuu eelarve titmine osakondade lõikes 2015.a
  Teko nk töö aruanne 2015

2015

Lisad: Arengukava 2016-2020
 
Teko nk tööplaan 2016
  Tallinna Teeninduskooli 11 kuu eelarve täitmine 3.12.15

Lisad: 2014_15 a tulemused
  Koondaruanne_2014-15_praktikast_2015
  Vastuvott_ 2015_hetkeseis 4.09
  ÕKE muudatused
  Tallinna Teeninduskooli 8 kuu eelarve täitmine

Lisad: Arengukava projekt_aprill_2015
  Eelarve jälgimine av 28.iv.2015out
  Tegevusaruanne_2014
  Teko 2014 rp aa
  Tegevuskava 2015-2020 projekt_aprill_21 

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2008. a koosoleku protokoll nr 1

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2008. a koosoleku protokoll nr 2

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2008. a koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2008. a koosoleku protokoll nr 4

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2008. a koosoleku protokoll nr 5

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2009. a koosoleku protokoll nr 1

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2009. a koosoleku protokoll nr 2

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2009. a koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2009. a koosoleku protokoll nr 4

Tallinna Teeninduskooli nõukogu 2009. a koosoleku protokoll nr 5

TEKO nõukogu 2010. a koosoleku protokoll nr 1 lisadega

TEKO nõukogu 2010. a koosoleku protokoll nr 2 lisadega

TEKO nõukogu 2010. a koosoleku protokoll nr 3 lisadega

TEKO nõukogu 2010. a koosoleku protokoll nr 4 lisadega

TEKO nõukogu 2010. a koosoleku protokoll nr 5 lisadega

TEKO nõukogu 2011. a koosoleku protokoll nr 1 lisadega

TEKO nõukogu 2011. a koosoleku protokoll nr 2 lisadega

TEKO nõukogu 2011. a koosoleku protokoll nr 3 lisadega

TEKO nõukogu 2011. a koosoleku protokoll nr 4 lisadega

TEKO nõukogu 2012. a koosoleku protokoll nr 1 lisadega

TEKO nõukogu 2012. a koosoleku protokoll nr 2 lisadega

TEKO nõukogu 2012. a koosoleku protokoll nr 3 lisadega

TEKO nõukogu 2012. a koosoleku protokoll nr 4 lisadega

TEKO nõukogu 2012. a koosoleku protokoll nr 5 lisadega

TEKO nõukogu 2012. a koosoleku protokoll nr 6 lisadega

TEKO nõukogu 2013. a koosoleku protokoll nr 1 lisadega

TEKO nõukogu 2013. a koosoleku protokoll nr 2 lisadega

TEKO nõukogu 2013. a koosoleku protokoll nr 3 lisadega

Teko nõukogu protokoll nr 4 2013.pdf

Teko nõukogu protokoll nr 5 2013.pdf

Teko nõunike kogu 11.02.2014 protokoll nr 1-5-1.pdf

Teko nõunike kogu 30.09.2014 protokoll nr 1-5-3.pdf

Vastuvõtt 2014 september.xls

Õppekorralduseeskirja muudatused.pdf

2013.-2014. a tegevused/saavutused.pdf

TEKO nõukogu 02.12.2014. a koosoleku protokoll nr 1-5-4 lisadega

Eelarve. 10 kuu kulud 2014. a

TEKO nõukogu 2015.a koosoleku protokoll lisadega.pdf

Teko nõunike kogu protokoll nr 1-5-4

Lisad: Arengukava 2016 -2020.doc