Dokumendiregister

Tallinna Teeninduskooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs Tallinna Teeninduskoolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@teeninduskool.ee või esitage päring telefonil 605 3102.

Teabenõude vorm

Esitaja nimi
Asutus
Aadress
E-post
Sisu