Toetav Teko

Projekt Toetav Teko käivitus 2011. aasta veebruaris ja kestab kaks aastat. Projekti üldeesmärgiks on vähendada toimiva tugisüsteemi abil põhikooli lõpetanud õpilaste väljalangemist Tallinna Teeninduskoolist projekti lõpuks 2%.

Tegevuse alaeesmärgiks on toimiva tugisüsteemi mudeli väljatöötamine. Näited juba teostatud ja plaanisolevatest tegevustest:

  • tugisüsteemi arendava meeskonna komplekteerimine. Meeskonnakoolitus;
  • hetkeolukorra kaardistamine ja analüüs, mis on sisendiks tugisüsteemi loomise ja arendamise tegevustele;
  • tugisüsteemi nõustajate (psühholoog, sotsiaalpedagoog, õppenõustaja) töölevõtmine ja nõustamisteenuse pakkumine;
  • õppereis Soome ametikoolidesse ja Tartu Kutsehariduskeskusesse
  • tugisüsteemi mudeli loomine, teavitustöö;
  • koostöö sidusrühmadega;
  • õpitoa loomine ja grupinõustamiste käivitamine;
  • hariduslike eriavajaduste alane koolitus pedagoogidele.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond