Köögiviljade eeltöötlused ja tükelduskujud > Ülesanded

 
 
 

Ülesanded

Ülesanded, mis on püstitatud antud õpiobjektis on järgmised:

  1. Kordamisküsimused, mis on mõeldud õpitu kordamiseks.
  2. Enesekontrollitestid, mis on mõeldud enda teadmiste kontrollimiseks.
  3. Õppeülesanded, mis on mõeldud koos õpetajaga klassis ühiselt lahendamiseks

 

 
 

 

 

Home