Tallinna Teeninduskooli arengukava 2019. a tegevuskava täitmise tulemusaruanne