IT tugi. WiFi, Office 365 jne

Arvutiklassides kehtivad üldised eetika ja kõlblusnormid, palun loe sellel lehel.

Meie koolis on kasutusel Microsoft 365 lahendus, sh Outlook, Teams, Onedrive jt. Sisselogida saad Office kodulehel.

Kooli õpilastele on määratud WiFi võrk Teko guest, loe lähemalt siit.

Distantsõppeks saab koolist laenutada sülearvuti, tingimused leiad siit.