Kooli arvutite ja selle lisatarvikute õpilaste käsutusse andmise kord

Kool pakub õpilastele võimalus sülearvuti laenutada. Kuna arvutite kogus on piiratud, palume kõigepealt pöörduda tugikeskuse poole, et selgitada välja õpilasi vajadused.

 

Kooli arvutite ja selle lisatarvikute õpilaste käsutusse andmise kord

  1. Laenutada saab ainult täisealine kooli õpilane või alaealise õpilase vanem/esindaja.
  2. Laenuperioodiks sõlmitakse kasutamisleping.
  3. Lepingu kehtivusaeg määrakse lepingu sõlmimisel. Laenutada saab ainult jooksva õppeaasta lõpuni.
  4. Õpilase vajadust uurib ja kinnitab tugikeskus, ilma tugikeskuse nõusolekuta kooli vara õpilastele ei anta.
  5. Vara maksumus 2021. aastal on 480 eurot ja väheneb igal kalendriaastal 10% võrra.
  6. Arvutil on paigaldatud vabavara. Kasutajal puudub õigus paigaldada ja/või kustutada programme ilma IT-juhi loata.
  7. Arvuti kasutaja kontol puuduvad administraatori õigused.
  8. Kasutaja või tema vanem/esindaja vastutab täielikult oma tegevuste eest antud varaga.
  9. Vastutus, kohustused ja õigused on fikseeritud lepinguga.
  10. Kooli esindab antud tegevustes IT juht Sergei Ustrikov.

Lisa 1. Kasutamisleping.

Tugikeskuse kontaktid leiad siit.

IT-juhi kontaktid siit.