Avalik teave

EKIS on koolide infosüsteem
  • Õpilaste saavutused läbi aegade leiab aastate kaupa siit
  • Töötajatele omistatud teenetemärgid läbi aegade leiab aastate kaupa siit
Kooli nõukogu on kollegiaalne kogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise toetamine
nõuandva organina kooli juhtkonnale ja kooli pidajale
  • Hangete läbiviimise korraga saab tutvuda siin.
  • Tallinna Teeninduskooli poolt korraldatud riigihangete kohta saate infot Riigihangete ameti koduleheküljelt. Otsingul sisestage lahtrisse “Hankija” Tallinna Teeninduskool ja valige sobiv ajavahemik.
  • Hankeplaan 2021
Kooli nõunike kogu on iseseisvalt tegutsev kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu.
Vabad töökohad leiab CV Keskusest
Teko ajalugu ulatub aastasse 1945. Tänase Tekoga saad tutvuda virtuaaltuuri abil

Tallinna Teeninduskooli visuaalne identiteet

Teko identiteedipass
Logo (leht RGB jpg)
Logo (Teeninduskool RGB jpg)
Logo (leht CMYK pdf)
Logo (Teeninduskool CMYK pdf)