Avalik teave

Hanked Kooli nõunike kogu
Dokumendiregister Teko ajalugu
Õppimistõendi tellimine Tänase Teko virtuaaltuur
Arhiiviteatise avaldus Töötajate teenetemärgid 
Kooli nõukogu Õpilaste saavutused
Täitmata ametikohad    

Hanked

Tallinna Teeninduskooli poolt korraldatud riigihangete kohta saate infot Riigihangete ameti koduleheküljelt. Otsingul sisestage lahtrisse “Hankija” Tallinna Teeninduskool ja valige sobiv ajavahemik.

Dokumendiregister

Tallinna Teeninduskooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs Tallinna Teeninduskoolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile info@teeninduskool.ee või esitage päring telefonil 605 3102.

  • dokumendiregister EKIS (kuni 31.12.2022)
  • dokumendiregister Pinal (alates 01.01.2023)

Õppimistõendi tellimine õppeinfosüsteemi Tahvel abil

  1. Vajutada menüüpunktis „Dokumendid“ > „Tõendid“ avanenud vormil Õppimistõendi liigi järel nupule „Telli tõend“.
  2. Vastavalt valitud liigile avaneb tõendi koostamise vorm ülejäänud väljadega.
  3. Täita (vähemalt) kõik kohustuslikud väljad ja vajutada nupule „Telli tõend“.
  4. Kui nupule „Telli tõend“ vajutamisel tõendi tellimine ebaõnnestub, saate sama tõendit uuesti tellida vajutades tõendi tellimise vormil nupule „Telli uuesti“. Kui tõendi tellimine ikka ei õnnestu, siis palun pöörduge kooli kantseleisse juhiabi poole.
  5. Peale tõendi tellimist vormistatakse teile digiallkirjastatud Õppimistõend, mis saadetakse teie kooli e-posti aadressile. Tõendi avamiseks on vaja ID-tarkvara: https://www.id.ee/artikkel/paigalda-id-tarkvara/