Erasmus+

             

 

Tallinna Teeninduskoolile omistati uue Erasmus + õpirännete programmi akrediteering aastani 2027. Tallinna Teeninduskool seadis uueks perioodiks Erasmus + õpirännete tegevustes järgmised eesmärgid:

 • Mitmekesine õppetöö. Teko eesmärgiks on võimaldada igal õppeaastal osaleda õpilastel ja õpetajatel Erasmus + õpirännetel ning koostööprojektides.Õppetöö mitmekesistamiseks arendame partnerkoolidega virtuaalset koostööd. E-Twinningu ja teistedigiplatvormide abil soovime läbi viia partnerkoolide õpilastega ühiseid võõrkeele- ja erialatunde.
 • Õpilaste ja töötajate erialaste kompetentside ning võtmepädevuste pidev tõstmine. Õpetajate erialaste kompetentside arendamiseks soovime igal õppeaastal korraldada välisriikidest oma valdkonna spetsialistide koolitusi õpetajatele. Õpetajate ja õpilaste erialaste kompetentside ja võtmepädevuste tõstmiseks otsime igal aastal võimalusi osaleda rahvusvahelistel kutsevõistlusel.
 • Elukestev õpe ja õppijakeskne lähenemine. Selleks, et toetada elukestvat õpet, soovime anda õpilastele võimaluse ühe aasta jooksul pärast koolilõpetamist osaleda õpirännetes. Julgustame kasutama seejuures ka Erasmus PRO võimalusi.
 • Pidevalt arenev partnervõrgustik. Omades suurt partnervõrgustikku, saame pakkuda suuremat sihtkoha valikut ja sellega tagadaosalejatele laialdasemaid erialaseid ja kultuurilisi kogemusi.

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus-, koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Eramus+ programmiga saab tutvuda lähemalt siin. Tallinna Teeninduskool on õpirände HARTA omanik. Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti. Erasmus + praktikaprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal mõnes välisriigi ettevõttes töötades. Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust, iseseisvalt hakkamasaamist ning võõrkeeleoskust. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel vajadusel asuda tööle ka väljaspool Eestit.

Erasmus+ 2021 mobiilsusprojekt

 • Projekti number: 2021-1-EE01-KA121-VET-000008208
 • Projekti periood: 01.09.2021 – 30.11.2022
 • Projekti eelarve: 588 400,00 eurot

Projekti perioodil september 2021 kuni juuli 2022 toimus 89 õpirännet. Projekti kajastused siin:

Erasmus+ mobiilsusprojekt „Teko Euroopas 2020-2021

 • Projekti number: 2020-1-EE01-KA116-077591
 • Projekti periood: 01/09/2020 – 31/08/2021
 • Projekti eelarve: 82 527,00 eurot
 • Projekti raames saavad praktikale minna vähemalt 22 õpilast, stažeerida 3 haridustöötajat

Projekti raames toimus 23 õpilase õpiränne (sealhulgas üks Erasmus PRO pikaajaline õpiränne) ning 3 õpetaja õpiränne. Erialadest olid kõige enam esindatud pagar-kondiirid, kuna just nende õpilaste 19-liikmeline grupp läbis õpirände Taani partnerkoolis 2021 a. sügisel. Veel osalesid praktikatel kaks äsja kooli lõpetanud kondiitrit ning kaks koka eriala lõpetanud õpilast. Õpiränded viisid õpetajad ja õpilased viide erinevasse riiki (Taani, Malta, Belgia, Prantsusmaa, Rootsi), nendest neli olid meie kooli jaoks uued praktikakohad.

Koka eriala vilistlasel Maksimil oli unistus töötada Michelini restoranis. Tallinnas sel hetkel veel tärniga restorane ei olnud ja nii sai ta selle võimaluse tänu Erasmuse programmile. Maksim kirjutas tagasisides, et tänu Erasmus+ projektile õnnestus mul oma unistus täide viia. Praktikal sai ta näha, kuidas töötavad Michelini restorani kokad, õppis palju tehnikaid, mida köögis edaspidi kasutada. See oli hea kogemus oma tööalaste oskuste arendamiseks ja keeleliste oskuste lihvimiseks. Pikemalt Maksimi kogemusest saad lugeda siit Peale praktikat õnnestus Maksimil saada Eesti Bocuse d´Ori meeskonda peakoka abiks. Kindlasti tuli eelnev Rootsis praktikal olemine Maksimile võistlustel kasuks ja aitas tal meeskonna liikmeks saada.

Kondiitri eriala vilistlane Ksenija valis praktikakohaks Belgia šokolaadi valmistava ateljee. Ksenija praktika oli ka ainus käesoleva projekti Erasmus PRO õpirännetest.

Õpirännetel osales kolm õpetajat. Kaubanduse eriala õpetajad käisid tutvumas Prantsusmaa kooliga ja üks pagar-kondiitri õpetaja Taanis. Prantsusmaa õpirändest valmis blogi, loe lähemalt õpetajate rändest siit

Erasmus + mobiilsusprojekt „Teko õpiränded Euroopas 2“

 • Projekti number: 2019-1-EE01-KA116-051330
 • Projekti periood: 1. juuni 2019 – 30. juuni 2021, seoses Covidiga pikendati kuni 30.06.2022
 • Projekti eelarve: 398 824,00 eurot.

Projekti raames toimus 74 õpilase lühikest õpirännet ning 10 Erasmus PRO, ehk pikaajalist õpirännet. Nendest 34 osalejat olid Teko vilistlased. Õpetajaid käis stažeerimas 6 ning võeti vastu 2 väliseksperti. Seoses Covidiga, tuli ära jätta 16 õpirännet, sealhulgas 9 õpetaja õpiränne. Õpiränded viisid õpetajad ja õpilased kokku 15-nesse Euroopa riiki. Selle projekti raames lisandus otsepraktikatena 7 uut ettevõtet (kelle juurde õpilased läksid praktikale ilma vastuvõtva organisatsioonita) ning kolm uut partnerit (Itaalias, Hispaanias ning Prantsusmaal). Erialade järgi jagunesid osalejad järgmiselt: 47 koka õpilast, 18 hotelliteeninduse õpilast, 11 kondiitrit 3 SPA teeninduse õpilast, 3 magustoidukokka ning 2 teeninduse valdkonna õpilast. Praktikate kajastusi loe siit:

Toimunud Erasmus+ projektid

2019-2020 õppeaastal toimus kokku 38 õpilase praktika, sh 12 äsja lõpetanud õpilast. Välispraktika leidis aset 12 erinevas Euroopa riigis. (Belgia, Taani, Island, Küpros, Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Itaalia, Inglismaa, Malta.)

COVID 19 tõttu jäid kevadel 2020 ära 40 õpilase välispraktika.

Loe lähemalt toimunud õpirännetest:

2020 aasta suvel lisandus veel 6 õpilase praktika, kes kõik sõitsid praktikale peale kooli lõpetamist. Õpetajate lähetusi toimus 2019/2020 õppeaastal 6.

Tallinna Teeninduskooli õpiränded Euroopas 01.06.2018–31.10.2019

Praktikad olid mõeldud Teko koka, toitlustusteeninduse, vanemkelneri, pagar-kondiiter, kondiiter, majutusteeninduse, hotelliteeninduse, spaateeninduse ning müügikorralduse erialade õpilastele. Projektis „Teko õpiränded Euroopas“ osales kokku 84 õpilast, 26 õpetajat ning koolis jagas teadmisi üks välisriigi spetsialist – WorldSkillsi ekspert Prantsusmaalt Arnaud Acher. Algselt planeeriti 76 õpilase ja 23 õpetaja osalemist. Projektis osales 23 partnerit / vastuvõtja, kellest kümnega oli kool teinud koostööd varasemates Erasmus+ projektides. Projekti kaasati 14 riiki: Itaalia, Belgia, Saksamaa, Soome (2 partnerit), Taani (2 partnerit), Rootsi, Küpros, Sloveenia, Malta. Uute riikidena lisandusid Island, Portugal, Inglismaa, Norra ja Prantsusmaa. Projekti eesmärgiks oli anda õpilastele erialane välisriigis töötamise kogemus, mis arendaks õpilase erialaseid oskuseid, võõrkeeleoskust ja kohanemisvõimet uutes olukordades.

Õpirännete kajastused

Mobiilne Teko 3 1.08.2017–30.09.2018

Osales 68 õpilast ja 19 haridustöötajat. Projekti eelarve 203 067 €. Projektis oli kokku 16 partnerit 10 erinevast riigist. (Taani, Küpros, Belgia, Soome, Rootsi, Holland, Itaalia, Sloveenia, Inglismaa, Saksamaa)

Õpilaste ja õpetajate kajastused:

01.06.2016 – 31.12.2017 “Mobiilne Teko 2”

Osales 55 õpilast ja 11 haridustöötajat. Eelarve 176 941 €.

Õpilaste ja õpetajate kajastused:

 • Liisi kondiitripraktika Brüsselis Biasetto Pâtisseries
 • Liisa, Anni, Mirle ja Jekaterina hotelliteenindaja praktika Soomes
 • Darja, Ksenia, Kateryna kokapraktika Kataanias Itaalias
 • Anu Ristisaare ja Getterly Vou kokapraktika Leeuwaardenis Hollandis
 • Õpetajad Kristi ja Kaimari stažeerimine Frieslandi Collegis Hollandis
 • Praktikalt saadetud videotervitusi saab vaadata siit.

01.06.2015 – 31.05.2017 “Mobiilne Teko”

Osales 56 õpilast. Eelarve 147 424 €.

Õpilaste ja õpetajate kajastused:

Meie partnerid

Tallinna Teeninduskooli partnerkoolid
Belgia GO!, Campus Wemmel
Hispaania CPIFP Escuela De Hostelería Y Turismo Simone Ortega
Holland Friesland College
Island Iceland School of Tourism at Kopavogur College
Itaalia Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici, di Ospitalità Alberghiera e Commerciali  “Gaspare Ambrosini”, Favara
Küpros EduGate Training and Consulting, Paphos
Portugal Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
Prantsusmaa Lycée E. Branly

Lycee des Metiers de l’Hôtellerie et de la Restauration Sainte-Anne

Lycée professionnel Kersa-la Salle

Rootsi Ester Mosessons gymnasium
Saksamaa Ernst-Benary Schule, Erfurt
Soome NovidaSouthwest Finland vocational college
TreduTampere Vocational College
Varia, Vantaa Vocational College Varia
Sloveenia Biotechnical Educational Centre Ljubljana
Taani Tradium College
Danish Meat Trade College