Lõppenud projektid

2023 Kutsevalikuõppe projekt 2021-2023
2022 ESF projektid 2014-2022
2021 Täiendav eesti keele õpe 2020/2021
2021 Digitaalne õppevara tooraineõpetuseks
2020 Ukrainaga koostööprojekt
2019 Täiendav eesti keele õpe esmakursuslastele
Praktikajuhendajate koolitus 2018-2019
Yeti 2019
2018 Meedialaager
Täiendav keeleõpe 2016-2018
2017 Uuenev Teko
2016 Koostööprojekt Ukrainaga
2015 Mobiilne Teko
2011 Toetav Teko
EPPER
Praktika teeb meistriks
Leonardo da Vinci õpetajate stažeerimisprojekt „Õpime heast kogemusest“
Nordplus Junior „STUDY AND FLOW“
Soolise võrdõiguslikkuse
Points to Reality
Õpilased õpivad praktikal
HETA ECVET
Visioon aastaks 2020 – ECVET hotellimajanduses
Transpeda and Folklore
Becult Extend
VANKeR
IS
Healthy Trends in Kitchen
E-Kutsekool
MEIS
Õpipoisikoolitus
Leonardo da Vinci. Ready-Study -Go!
Inscape koolitus
Tallinna Teeninduskooli õppekompleksi B-korpuse renoveerimine ja juurdeehitus ning õppeseadmetega sisustamine
2009 Praktiline kogemus koolitab
2009 Culinary Photography
2007 B-korpuse renoveerimisprojekt
2004 Comenius 1