ESF projektid

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatakse meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames digitaalse õppevara koostamist. Tallinna Teeninduskool sai toetuse projektile „Nutikas õppimine koka erialal“.

 • Projekti periood on 01.11.2021 – 30.08.2023
 • Projekti eelarve on 28 272.- , millest 85 % rahastatakse Euroopa Liidu stuktruurivahenditest.
 • Projekti peamiseks eesmärgiks on luua ja arendada mitmekülgne, kaasaegne digitaalne õppevara, mis toetaks kokkade õppimist ja õpetamist. Terviklik ja interaktiivne toiduvalmistamise õppematerjal aitab mitmekesistada õpilaste õppimist ning annab võimaluse muuta õpiväljundite saavutamine eesmärgipärasemaks ja huvitavamaks. Õppevara loob eeldused ühtsete arusaamade tekkeks erinevate kutseõppeasutuste õpilastel ja õpetajatel, muutes nii kokkade õppetaseme ühtlasemaks kogu vabariigis. Digitaalset õppevara saab kasutada õppe toetamiseks ka täienduskoolitusel ning e-õppe puhul. Valmiv õppevara arendab nii õpilaste kui ka õpetajate digipädevusi.

Õpilane arendab:

 • eesti keele oskust ning korrektset koka eriala terminoloogiat (eesti keele õpetaja saab loodavat õppevara kasutada ka oma tundide raames);
 • koostööoskusi läbi paaristööde, vastastikhindamiste jm
 • digi- ja kommunikatsioonioskuseid arvestades Moodle keskkonna eripära.

Õppevaralahendus soodustab nii õppija iseseisvat õppimist (lugemine, tekstiga töötamine sh loetu analüüs ja loetu praktikas rakendamine, ülesannete lahendamine) kui ka koostöös õppimist. Metoodika toetab õppija eneserefleksiooni (enda taseme hindamine vastavalt õpiväljunditele). Õppevara atraktiivsus seisneb selle loogilisel ülesehitusel, põnevatel ja motiveerivatel ülesannetel. Loodavas õppevara koondab endasse kvaliteetsed tehnoloogilised kaardid tänapäevastest toitudest, mille on heaks kiitnud praktikud töömaailmast.

Õppevara maht on 20 EKAPit ja sisu jaguneb järgmisteks peatükkideks:

 1. Toiduohutus ja hügieen
 2. Koka töövahendid ja eeltöötlusvõtted
 3. Keetmine
 4. Praadimine
 5. Hautamine ja küpsetamine
 6. Võileivad
 7. Salatid
 8. Puljongid ja supid
 9. Põhikastmed
 10. Eesti köögi toidud
 11. Kala ja mereandide toidud
 12. Lihatoidud
 13. Lisandid pearoogadele
 14. Taimetoidud
 15. Magustoidud
 16. Küpsetised