Õppetoetuse fondide jagamise tingimused ja kord õppevaldkonnas õppekavade vahel Tallinna Teeninduskoolis

Kinnitatud kooli nõukogus 31.08.2021
Tallinna Teeninduskooli õppekorralduseeskirja lisa 6
Õppetoetuste määramise komisjoni koosseis

1.  Põhitoetuse fond eraldatakse õppeasutusele riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Õppeasutus jagab põhitoetuse fondi õppevaldkondade vahel proportsionaalselt tegevustoetustest moodustatud koolituskohtadega asjaomases õppevaldkonnas. Fondide jaotus toimub kaks korda aastas (veebruaris ja oktoobris).

Asjaomased õppevaldkonnad, -suunad ja õppekavarühmad on Tallinna Teeninduskoolis (ISCED-F 2013):

õppevaldkond õppesuund  õppekavarühm
Teenindus Isikuteenindus juuksuritöö ja iluteenindus
majutamine ja toitlustamine
Tehnika, tootmine ja ehitus Tootmine ja töötlemine toiduainete töötlemine
Ärindus, haldus ja õigus Ärindus ja haldus hulgi- ja jaekaubandus

2. Õppevaldkonnas toimub fondi jaotus õppekavade vahel proportsionaalselt õppekaval õppivate õpilaste arvule.

3. Kui õppekaval on õppevõlgadeta taotlejate arv väiksem, kui fond võimaldab maksta, siis ülejäänud raha jaotatakse proportsionaalselt sama õppekavarühma õppekavade vahel. Kui ka sel juhul tekib ülejääk, siis kõigi õppevaldkondade vahel proportsionaalselt tegevustoetuste