Õppetoetuste määramise komisjon

Tallinna Teeninduskooli
direktori käskkiri
7. september 2020 nr 1-1/540

Õppetoetuste määramise komisjon
esimees Tiina Plukk, õppedirektor
liikmed Evelin Lambut, juhiabi
Riina Laht, majutamise-toitlustamise õppekavarühm
Diana Kaurkina, toiduainetöötluse õppekavarühm
Svetlana Brjauzova, üldainete valdkond
Meeli Uibomägi, sotsiaalpedagoog
Sigrid Veski, rühma KK18-PE1 õpilane, õpilasesinduse esindaja õpilane