Arengukava

Tallinna Teeninduskool (Teko) on kahe suure kaubandus- ja kulinaariakooli – Tallinna Kaubandus- ja Kulinaariakool (vene õppekeelega) ning Juhkentali Kaubanduskool (eesti õppekeelega) liitmisel 1997. aastal tekkinud kakskeelne kutseõppeasutus, mille ajalugu ulatub tagasi aastasse 1945. Tänaseks on Tekost välja kujunenud suurim riiklik kutseõpet pakkuv majutus- ja isikuteeninduse (ilu- ja restorani-) ning kaubanduse valdkonna kool Põhja-Eesti regioonis.

Kool on koostööpartner tööandjate liitudele: Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Kelnerite Liit, Eesti Peakokkade Ühendus, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Leivaliit, Kutsekoda, Eesti Pagarite Selts, Eesti Toiduliit jt, rakendamaks parimat praktikat kutseõppes. Samuti kuulub kool Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Liitu AEHT, mille põhitegevus on selles valdkonnas koolide kogemuste vahetamine ja võrdlemine ning konkurentsivõimelise õppe arendamine liikmeskoolides. Kooli töötajad on aktiivsed kogu Eesti kutsehariduses kaasa rääkimas nii õppekavade arenduses kui ka koolikorralduses – osalusega projektides ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu kaudu. Teko õpilased osalevad õpetajate juhendamisel paljudel kutsealastel võistlustel nii Eestis kui ka välisriikides. Nii on meie õpilased osalenud edukalt näiteks AEHT konkurssidel, WorldSkills´il, EuroSkills´il, vabariiklikel erialavõistlustel.

Kooli visioon: Oleme innovaatiline koolituskeskus Eesti kutsehariduses.

Kooli missioon: Tallinna Teeninduskool loob parimad võimalused elukestvaks õppeks.

Slogan: Meiega meistriks! Terveks eluks kasulikud oskused!

2016–2020 arengukava üldeesmärgid

Eesmärk 1: Teko võimaldab tööturu vajadustega arvestavat ja elukestvale õppele orienteeritud kutseharidust ja koolitust õpilastele ja koolivälistele huvigruppidele.

Eesmärk 2: Teko väärtustab oma töötajaid ja toetab nende arengut.

Eesmärk 3: Teko kasutab ressursse õppekasvatusprotsessi arendamiseks säästlikult ja tulemuslikult.

Põhiväärtused

Innovaatilisus: oleme uuendusmeelsed ja käime kaasas valdkonna arengutega.

Professionaalsus: töötame eesmärgipäraselt ning anname selle hoiaku edasi ka õpilastele. Toetame
säästvat arengut.

Usaldusväärsus: oleme ausad ja lojaalsed, iga töötaja on avatud ja väärika suhtlemise, võrdse
kohtlemise ja sallivuse kandja.