Tasuta koolitused

Tallinna Teeninduskool pakub koolitusi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+. Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

2018. aasta tasuta koolitused

ARVUTIKASUTUS

 1. Täienduskoolitus – infootsing ja viitamine
 2. Pilvepõhised töökeskkonnad ja nende kasutamine

AUDIOVISUAALSED TEHNIKAD JA MEEDIA TOOTMINE

 1. Kujundamine ja videotöötlus vabavaraliste programmidega

HULGI- JA JAEKAUBANDUS

 1. Täienduskoolitus kaubandusettevõtete töötajatele «Tunne kaupa, mida müüd I» 
 2. Täienduskoolitus kaubandusettevõtete töötajatele «Tunne kaupa, mida müüd II» 
 3. Täienduskoolitus kaubandusettevõtete töötajatele «Tunne kaupa, mida müüd III»

ISIKUARENG

 1. Täienduskoolitus – kaubandusvaldkonna õigusaktid
 2. Täienduskoolitus klienditeeninduses – profesionaalne klienditeenindus ning toimetulek raske kliendiga
 3. Täienduskoolitus- õiguskeel ja töölepinguseadus
 4. Täienduskoolitus – lepinguõigus
 5. Täienduskoolitus – suhtlemispsühholoogia töös inimestega
 6. Täienduskoolitus – toitlustus- ja majutustvaldkonna erialane inglise keel (C1)
 7. Täienduskoolitus – toitlustus- ja majutustvaldkonna erialane inglise keel (B1)
 8. Teenindusalase soome keele algkursus
 9. Loovtehnikate kasutamine probleemilahenduses ja eneseväljenduses

KOKANDUS

 1. Täienduskoolitus – abikokk_eesti keeles
 2. Täienduskoolitus – abikokk_vene keeles 
 3. Täienduskoolitus lasteasutuse kokkadele eesti keeles
 4. Täienduskoolitus lasteasutuse kokkadele vene keeles
 5. Täienduskoolitus kokkadele – eritoitumine ja eritoidu valmistamine_vene keeles
 6. Täienduskoolitus kokkadele – eritoitumine ja eritoidu valmistamine_eesti keeles
 7. Täienduskoolitus kokkadele – rahvusköögid
 8. Täienduskoolitus kokkadele – mee kasutamine erinevates toitudes

MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE

 1. Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes_eesti keeles
 2. Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes_vene keeles

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

 1. Täienduskoolitus pagar-kondiitritele- tortide valmistamine ja kaunistamine

 

Tutvu ajakavaga ja registreeru koolitusele siin

Arvestage, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse hiljemalt poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge Tallinna Teeninduskooli täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.