Projektid

Projektitegevused ja koostöö on Tallinna Teeninduskooli koolielu loomulik osa, mille tulemusel mitmekesistame õppetööd ja rakendame parimaid praktikaid õppetöösse.

ESF projektid

ESF meede „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (2014-2020.1.2.1)“ raames viib Tallinna Teeninduskool ellu projekti „Ühised eesmärgid ja põhiväärtused on ühtse meeskonna aluseks“

Projekti periood: 17.08.2020 – 21.12.2020

Projekti eesmärk on koolitada kooli meeskonda, et nii õpetajad kui juhid jõuaksid ühtsetele seisukohtadele õppijakeskse kooli toimimisest.

Projekti raames toimub kaks õpiüritust:

  • „Õppijakeskse õppe kontseptsioon ning arengueesmärgid “ ning „Koolimeeskonna põhiväärtused muutuva õpikäsitluse valguses“ .
  • Projekti tulemina valmib Tekole õppijakeskse kooli kontseptsioon, mis baseerub ühistel eesmärkidel ja ühiselt sõnastatud põhiväärtuste rakendamises igapäevatöös.

Mobiilne Teko

Lõppenud projektid

Rahvusvahelistumise programm