Õppekavad

Tallinna Teeninduskooli kõik õppekavad on Tahvlis.

PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEKESKHARIDUSÕPE

Õppekava koos rakenduskavaga Õppeaeg Õppekeel  
Hotelliteenindus 3 aastat 100% eesti keel

60% eesti keel / 40% vene keel

Kaubandus 3 aastat 100% eesti keel
Kokk 3 aastat 100% eesti keel

100% vene keel

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 3 aastat eesti keel

60% eesti keel, 40% vene keel

Spaateenindaja 3 aastat eesti keel
Toitlustusteenindus 3 aastat eesti keel

PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPE

Õppekava koos rakenduskavaga Õppeaeg Õppekeel                        
Küünetehnik, õppija vanus vähemalt 18
1 aasta
eesti keel
PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE
Õppekava koos rakenduskavaga Õppeaeg Õppekeel                        
Abipagar 1 aasta vene keel
Kutsevaliku õppekava 1 aasta eesti keel
KESKHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPE
Õppekava koos rakenduskavaga Õppeaeg Õppekeel
Kokk 1 aasta eesti keel
vene keel
Kondiiter 1 aasta eesti keel
vene keel
Kosmeetik 6 kuud eesti keel
Magustoidukokk 6 kuud eesti keel
Spaateenindaja 1,5 aastat eesti keel
TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE (KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL)
Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid, lisaks toimub õppetöö õppeasutuses. Loe lähemalt.
Õppekava koos rakenduskavaga Õppeaeg Õppekeel
Klienditeenindaja kaubanduses 1 aasta eesti keel
Müügikorraldaja 1 aasta eesti keel