ESF PROJEKTID 2014-2022

ESF meede „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ raames viib Tallinna Teeninduskool ellu projekti “Teko töökohapõhise õppe arendamine”.

 • Projekti periood on 01.03.2021 – 30.06.2022
 • Projekti eelarve 4 376.31 €
 • Projekti tegevused on suunatud Teko kaubanduse valdkonna õppe arendamiseks. Projektiga on plaanis arendada välja õpilaste oskuste kaardistamise protsess ning koostöös ettevõtete poolsete praktikajuhendajatega uus töökohapõhise õppe mudel, kus õppetöö organiseeritakse vastavalt oskuste kaardistamise tulemustele. Projekti raames stažeerivad kaks õpetajat suuremates kaubandusettevõtetes, mis annab sisendi uue koostöömudeli väljatöötamiseks. Samuti toimub kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus.

ESF meede „Uute ametioskustega tööle“ (2014-2020.3.02.18-0107)

 • Projekti number: 2014-2020.3.02.20-0265
 • Projekti nimi: „Koka algõppe kursus eesti ja vene keeles”
 • Eesmärgiks on aidata tööle 20 eesti ja venekeelset 55+ inimest pakkudes neile võimalust osaleda koka algõppe koolitusel, leida tööandjate juures praktikakohad ning hiljem aidata töö leidmisel ja toetada töötamise algusperioodil
 • Projekti summa: 58 895 €
 • Esimesed projektis osalejad alustavad veebruaris 2021

ESF meede „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (2014-2020.1.2.1)“ raames viib Tallinna Teeninduskool ellu projekti „Ühised eesmärgid ja põhiväärtused on ühtse meeskonna aluseks“

 • Projekti periood: 17.08.2020 – 21.12.2020
 • Projekti eesmärk on koolitada kooli meeskonda, et nii õpetajad kui juhid jõuaksid ühtsetele seisukohtadele õppijakeskse kooli toimimisest.
 • Projekti raames toimub kaks õpiüritust:
  • „Õppijakeskse õppe kontseptsioon ning arengueesmärgid “ ning „Koolimeeskonna põhiväärtused muutuva õpikäsitluse valguses“ .
  • Projekti tulemina valmib Tekole õppijakeskse kooli kontseptsioon, mis baseerub ühistel eesmärkidel ja ühiselt sõnastatud põhiväärtuste rakendamises igapäevatöös.