Teko töötaja meelespea

TÖÖLE ASUMINE

 1. Vajalikud dokumendid tööle asumiseks: isikutunnistus, diplom, viimase 5 aasta täienduskoolituste tunnistused, tervisetõend, 1 passifoto, arvelduskonto number. Tööle vormistamine toimub kantseleis. Kantseleijuhataja Elen Protten (kabinet B126) telefon 605 3102, 565 5998 elen.protten@teeninduskool.ee
 2. Leping tuleb vormistada hiljemalt tööleasumise päeval, sest IT-juht teeb juurdepääsud ja õppejuht võtab vastu käsunduslepinguga töötavate õpetajate aruanded ainult pärast lepingu vormistamist.

TÖÖKORRALDUS

 1. Paroolid, e-posti aadress, wifi – võta ühendust IT-juhiga Sergei Ustrikov (kabinet B133) telefon 605 3127, 5682 1320 sergei.ustrikov@teeninduskool.ee.
  Reeglina teeb IT-juht töötajatele kooli e-posti aadressi. Väikese koormusega õpetajad võivad kasutada ka isiklikku e- posti aadressi, siis
  1.1. annab tööleasuja oma isikliku e-posti aadressi IT-juhile (avalikustatakse kooli kodulehel) või
  1.2. IT-juht teeb kooli e-posti aadressi ja tööleasuja palvel teeb suunamise töötaja isiklikule e-posti aadressile.
  E-posti peab lugema ja sellele vastama vähemalt üks kord tööpäeva jooksul. Kui töötaja on lähetuses või koolitusel ega saa e-postile päeva jooksul vastata, siis tuleb aktiveerida automaatvastus, milles on info selle kohta, mis perioodil on töötaja ära ja kes teda asendab, sh asendaja e-posti aadress ja/või telefon.
 2. Puhkused, koolitused, lähetused, majanduskulu, vabad päevad – vormistamine Riigitöötaja Iseteenindusportaalis www.riigitootaja.ee – abistab kantseleijuhataja Elen Protten, majanduskulu osas haldusjuht-finantsist Oliver Liidemann (kabinet B129) , telefon 682 6114, e-post oliver.liidemann@teeninduskool.ee
 3. Haiguse korral ava töövõimetusleht ning teata kohe otsesele juhile ja kantseleijuhatajale. Kui oled õpetaja, siis ka õppejuhile. Õppejuht Anne Nuka (kabinet A214, telefon 605 3106, 56980840 anne.nuka@teeninduskool.ee)
 4. Käsunduslepinguga töötavate õpetajate aruanded tuleb esitada õppejuhile iga kuu hiljemalt 23. kuupäevaks.
 5. Tervisepäevad – kokkuleppel otsese juhiga võib ilma töövõimetusleheta kodus olla 2 päeva kalendriaastas. Teata otsesele juhile ja kantseleijuhatajale. Kui oled õpetaja, siis ka õppejuhile. Vormistamine Riigitöötaja Iseteenindusportaalis www.riigitootaja.ee
 6. Töökorraldust reguleerivad dokumendid, struktuur, töötajate andmed, juhtkond jm oluline info on kooli kodulehel, kohustuslikud dokumendid
  kodulehe siseveebi kasutajatunnus: opetaja
  parool: Eestisada
 7. Raamatukogust saab laenutada raamatuid ja ajakirju ning tööl ajutiseks kasutamiseks fotoaparaati, laptopi, videokaamerat ja diktofone. Lisaks saab tellida kantseleitarbeid.
  Raamatukoguhoidja Merike Vilgo (kabinet B207) telefon 6053110, raamatukogu@teeninduskool.ee
  arhivaar Heli Kirotar, tema kaudu käib ka kantseleitarvete tellimine, telefon 6053110, 6053113 heli.kirotar@teeninduskool.ee
 8. Kooli üldine e-posti aadress on info@teeninduskool.ee ja kiri suunatakse edasi õigele isikule.
 9. Tuge HEV õppijaga toimetulekuks saab tugikeskusest A-108, A-109, A-110.
 10. Igapäevane arvutitugi, MOODLE – Kaido Tiits (kabinet A209) telefon 6053115, 511 9160 kaido.tiits @teeninduskool.ee
 11. Tuge infosüsteemi TAHVEL kasutamiseks saab tugiisik/mentorilt, valdkonna juhtivõpetajalt ja õppeinfospetsialistilt (Rita Müür, kabinet A309, telefon 605 3129, 5663 9960 rita.myyr@teeninduskool.ee)
 12. Õppematerjalide info saab haridustehnoloogilt Katrin Uurman´ilt, kab A-307, katrin.uurman@teeninduskool.ee
 13. Tunniplaanide info Anne Nuka, kab-A214, anne.nuka@teeninduskool.ee
 14. Sisselogimine õpetaja töökohal – juhendi sisselogimiseks saab administraatorilt võtit võtt
 15. Kooli lauatelefonid
 16. Õppeklasside dataprojektori kasutamise juhend. Mida saab teha, kui pilt projektorilt puudub.
 17. Wi-Fi kasutamine. Õpilased ja külalised kasutavad avaliku võrku Teko guest. Töötajad saavad parooli IT juhilt Sergei Ustrikovi käest ja võivad kasutada oma läpaka- või nutiseadmetega WiFi võrk PTEKO. Kooli sülearvutitele on mõeldud võrk TTEKO;
 18. IT-abi, arvutid, printerid, projektorid, telefonid – Sergei Ustrikov, kab B-133
 19. Haldusprobleemid, mööbel, köögitehnika – Oliver Liidemann, kab B-129. Saab probleemidest teavitada ka kodulehelt – https://www.teeninduskool.ee/?page_id=13727
 20. Meditsiiniõde osutab esmast abi nii õpilastele kui töötajatele (kabinet A113) telefon 6053112, majasisene lühinumber 112, 5620 4331. Esmaabikarbid asuvad lisaks valvelauas, kõikides õppeköökides ja –laborites ning kehalise kasvatuse õpetaja kabinetis.
 21. Ülerõivad saab jätta nii B-korpuse 0-korruse garderoobi kui õpetajate riietusruumi (B035).
 22. Töötajad saavad tasuta kasutada spordi- ja jõusaali.
 23. Toiduainete tellimiseks praktilistesse tundidesse tuleb täita tellimisleht ja esitada elektrooniliselt 1 nädal enne praktilist tundi laohoidjale Jelena Sivagina jelena.sivagina@teeninduskool.ee telefon 6053116
 24. Toiduainete tellimiseks erinevateks kooliüritusteks ja väljasõitudeks tuleb täita tellimisleht ja esitada nädal varem elektrooniliselt toitlustusjuhile Pille Pajula-Palmiste (kabinet B120) telefon 6053125, 5050470 pille.pajula-palmiste@teeninduskool.ee
 25. Praktiliste tundide läbiviimisega seotud õpetajad ja toitlustusosakonna töötajad saavad tööriided tellida Teko koolilaadal osalevatelt firmadelt (iga aasta septembrikuus).
 26. Kui Sul on infot, teateid, fotosid või videoid Facebook´i, Instagram´i või kodulehele, siis saada need infojuhile Kerli Koppel (kabinet B133) kerli.koppel@teeninduskool.eetelefon 682 6138.
 27. Projektitööga tegelevad projektijuhid Astrid Maidla (kabinet B121) telefon 6053117 astrid.maidla@teeninduskool.ee
 28. Tööle asumisel määratakse õpetajale direktori käskkirjaga tugiisik/mentor, kes toetab sisseelamist ühe aasta vältel.