Klienditeenindaja kaubanduses

 • Õppeliikkutseõpe
 • Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppekeel: eesti
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus ja töökoht kaubandusettevõttes

Eriala lühitutvustus: klienditeenindaja kaubanduses rakendab tulemuslikult kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning kasutab säästlikult töövahendeid. Ta tunneb müüdavat kaupa ja lähtub tegevustes müügitöö korraldamise põhimõtetest, tuleb toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga. Omab head kohanemisvõimet muutlike olukordadega toimetulekuks ja oskab töötada meeskonnas.

Eriala õppimiseks vajalikud eeldused: teenindus- ja suhtlemisvalmidus, hea mälu, rahulik meel, võime kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele siirduda, hea kontsentratsioonivõime, pingetaluvus ja füüsiline vastupidavus, selge diktsioon ja empaatiavõime. Töö eeldab vastutus- ja analüüsivõimet, usaldatavust, korrektsust, täpsust, kohusetunnet, puhtusearmastust ja enesedistsipliini. Väga oluline on hea väljendus- ja keelteoskus.

Õpitakse:

 • kassatööd
 • kaupade käitlemist
 • müügitöö korraldamist
 • teenindamist ja müümist
 • erialast eesti, vene ja soome keelt
 • õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika sooritatakse töökohapõhises ettevõttes.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: õpingute lõpus sooritatakse Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 kutseeksam.

Enamlevinud ametinimetused: klienditeenindaja, kassapidaja, müüja–konsultant, e-kaupluse klienditeenindaja, müügikonsultant

Erialased edasiõppimise võimalused: Müügikorraldaja EKR 5 kutseõpe.

Toetused (sõidu-, eri- ja õppetoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga