Õpilased õpivad praktikal

Õpilased õpivad praktikal

Leonardo da Vinci õpirändeprojekt Õpilased õpivad praktikal, kestvus 2011-2013

Projekti eemärgiks on 12 erineva eriala õpilase 8-nädalane õppepraktika Itaalias, Soomes või Saksamaal.

Potentsiaalsete osalejate valikul lähtutakse kandidaatide õppeedukusest, keeleoskusest, õpitavast erialast ja valmisolekust lähetuses viibida. Kõik lähetatavad saavad praktika lõppemise järel EUROPASSi tunnistuse.

Projekti rahastab SA Archimedes Hariduskoostöö keskus.