Praktika teeb meistriks

Praktika teeb meistriks

Praktika teeb meistriks
PBM
Leonardo da Vinci mobiilsusprojekt

Lepingu nr 2013-0018-LEO01-IVT-15

Projekti finantspartner on SA Archimedes.

Projekt kestab 2 aastat, 1. augustist 2013 kuni 31. maini 2015

Projekti eemärgiks on saata 47 erinevate erialade õpilast 4-8-nädalasele õppepraktikale Itaaliasse, Soome, inglismaale, Taani, Hollandisse või Saksamaale.

Koordinaatormaa on Eesti, Tallinna Teeninduskool on lähetav partner ja projektijuht. Võtmeisikuna on seotud projektijuht Hele Liiv-Tellmann. Teiste õpetajate ja õpilaste kaasamine vastavalt vajadusele, eriti on seotud rühma- ja praktikajuhendajad.

Projektis osalevad partnerriigid ja vastuvõtvad partnerkoolid:

1)    Bildungsmarkt e.V/ Kiezküchen – Berliin

2)    Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia – Kataania

3)    Tampereen seudun ammattiopisto Tredu – Tampere

4)    Simply Alliance Ltd T/A Docklands Academy – London

5)    Hotel and Catering School “Gaspare Ambrosini” – Favara

6)    Tech College Aalborg – Aalborg

7)    Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Lohja

8)    Friesland College – Leeuwarden

9)    Finland Municipal Education and Training Consortium – Loimaa

Lähetatavateks on koka, pagari-kondiitri, puhastusteeninduse, majutusteeninduse ja hotelliteeninduse erialade õpilased, kes on õppinud eriala vähemalt ühe aasta ja läbinud vähemalt ühe õppekavajärgse praktikaperioodi. Kõik õpilased õpivad tavaõpperühmades riiklikult kinnitatud õppekavade alusel ja täies mahus.
Potentsiaalsete osalejate valikul lähtutakse kandidaatide õppeedukusest, keeleoskusest, õpitud erialast ja valmisolekust lähetuses viibida.
Kõik lähetatavad saavad praktika lõppemise järel EUROPASSi õpirändetunnistuse.

Kontaktisik TEKOs on Hele Liiv-Tellmann,  hele.liiv@teeninduskool.ee, +372 56941 100

Londonis praktikal käinud Laura Murd ja Meelis Nõlvak ning Leeuwardenis praktikal käinud Merilin Jürine ja Hegne Juuse jagasid oma kogemust Praktikakonverentsi 2014 paneelil.

Kataanias ja Favaras praktikal käinud Ursula Tell ja Britta Luup jagasid oma kogemusi essee- ja fotokonkursil „Leonardoga Euroopasse ja tagasi“.

Loe nende auhinnatud lugusid ja vaata võidufotot siit.