Toitlustusteenindaja

Õppeliik: kutsekeskharidusõpe

Õppevorm: koolipõhine õpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekeel: eesti

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: toitlustusteenindaja on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, personalitoitlustus, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja teistele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Toitlustusteenindaja valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi.

Toitlustusteenindaja oskab valmistada ja serveerida erinevaid lihtsamaid toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Suhtleb klientidega sõbrilikult, lähtuvalt heast tavast. Vajalik on oskus töötada meeskonnas.

Eriala õppimiseks vajalikud eeldused: teenindus- ja suhtlemisvalmidus, hea mälu, rahulik meel, võime kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele siirduda, hea kontsentratsioonivõime, pingetaluvus ja füüsiline vastupidavus, selge diktsioon ja empaatiavõime. Töö eeldab vastutus- ja analüüsivõimet, usaldatavust, korrektsust, täpsust, kohusetunnet, puhtusearmastust ja enesedistsipliini. Väga oluline on hea väljendus- ja keelteoskus.

Õpitakse:

  • toiduvalmistamine ja töökorraldus
  • toiduhügieen ja jäätmemajandus
  • toitlustusteenindus ja müügitöö
  • klienditeenindus
  • majanduse ja ettevõtluse alused
  • erialased võõrkeeled

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: praktiline väljaõpe kutseõpetajate juhendamisel toimub kooli õppeköökides ning Tallinna parimates toitlustusettevõtetes.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: õpingute lõpus on võimalik sooritada Kelner, tase 4 kutseeksam.

Tööturuvõimalused: toitlustusteenindaja, kelner, ettekandja erinevates toitlustusettevõtetes, abikokk

Erialased edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikooli Toiduainete Instituut, rakendus- ja diplomiinsener toiduainete tehnoloogia, toiduainete keemia ja toitlustamise tehnoloogia erialdel.

Tähelepanu! Õpilastel peavad olemas olema isiklikud tööriided ja jalanõud ning kehtiv tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest).

Toetused (sõidu-, eri- ja õppetoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.