Täiendav keeleõpe

SA Innove poolt algatatud „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) tegevused toimuvad kahel haridustasemel – kutsehariduses ja kõrghariduses. Täiendava keeleõpe kaudu kutse- ja kõrghariduses toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpeteesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist  haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

2017/2018 õppeaasta tegevused erialase keeleoskuse parendamiseks

  1. Koka- ja toitlustusteeninduse õpilaste õppekäik Helsingisse Gastro 2018-le erialakeele kasutamiseks ja parendamiseks. 14. märtsil 2018 külastasid õpperühmade KK15-PE1, KK15-PE2 ja TO15-PE õpilased, emakeeleõpetaja Annely Raudsepp ja soome keele õpetaja Ilona Säälik Helsingi messikeskust. Õpilased said võimaluse erialases võõrkeelekeskonnas oma oskusi täiendada  ja proovile panna. Õppekäigu eesmärgiks oli  erialase soome keele arendamine  ja  kinnistamine ning  ettevalmistus erialaseks kutsetööks.  Õppekäigu tegevused olid integreeritud erialateemadega. 
  2. Majutusvaldkonna õpilaste õppekäik Helsingi turismimessile Matka 2018 erialakeele rakendamiseks. 20. jaanuaril 2017 külastasid õpperühmade HT16-KE ja MT14-PE õpilased koos soome keele õpetaja Ilona Sääliku ja majutusvaldkonna juhtivõpetaja Kristi Leinusega Põhja-Euroopa suurimat turismimessi Helsingis MATKA 2017. Õpilased said võimaluse erialases võõrkeelekeskonnas oma oskusi täiendada  ja proovile panna. Õppekäigu eesmärgiks oli  erialase soome keele arendamine  ja  kinnistamine ning  ettevalmistus erialaseks kutsetööks.  Õppekäigu tegevused olid integreeritud erialateemadega. Õppekäigu tutvustus ja veebikodu.

2016/2017 õppeaasta tegevused erialase keeleoskuse parendamiseks

  1. Majutusvaldkonna õpilaste õppekäik Helsingi turismimessile erialakeele rakendamiseks. 20. jaanuaril 2017 külastasid õpperühmade HT16-KE ja MT14-PE õpilased koos soome keele õpetaja Ilona Sääliku ja majutusvaldkonna juhtivõpetaja Kristi Leinusega Põhja-Euroopa suurimat turismimessi Helsingis MATKA 2017. Õpilased said võimaluse erialases võõrkeelekeskonnas oma oskusi täiendada  ja proovile panna. Õppekäigu eesmärgiks oli  erialase soome keele arendamine  ja  kinnistamine ning  ettevalmistus erialaseks kutsetööks.  Õppekäigu tegevused olid integreeritud erialateemadega. Õppekäigu tutvustus ja veebikodu.
  2. Tallinna Teeninduskooli täiendav eesti keele õpe teenindusvaldkonna õppuritele. Sügisel 2016 aastal alustasid kaks A1 ja kaks B2 taseme õppegruppi täiendava eesti keele õppimiseks. Grupid koostati põhikoolijärgsete venekeelsete koka ja pagar-kondiitri eriala õpilastest ning eesti keelsetest gruppidest (toitlustusteenindus, majutusteenindus, kokk, pagarkondiiter) õpilastest, kelle emakeel pole eesti keel.  Kokku osalevad täiendavates eesti keel tundides 42 õpilast. Õppetöö maht ühe taseme lõikes on 100 akadeemilist tundi.
  3. Õppekäik Pärnu maakonda Kurgja ja Tamme tallu. Õppekäikudel osalevad toitlustuse valdkonna koka eriala 2. kursuse õpilased, kokku 40 õpilast. Kursus keskendub erialakeelele aga on seotud ka Eesti kuluuriloo, geograafia, ajaloo ja kulinaariaga. 26.10.2016 toimus eksursioon C.R. Jakobsoni majamuuseumisse Kurgjal. Läbiti haridusprogramm „Eesti toidu aastaring talus“  Programmi tutvustas  Eesti söögitraditsioone, aastaaegade mõju talu toidulaual, Kurgja talu ja selle elanikke, C. R. Jakobsoni põhimõtteid talust ja toidust ning toidu teekonda laudast ja aiast kööki- meie lauale.