Transpeda and Folklore

Transpeda and Folklore

Nordplus Juniori projekt Transpeda and Folklore, kestvus 2009-2012

Projekt on suunatud õpiraskustega õpilastele lihtsamate ja selgemate õppematerjalide loomisele. Esmaseks eesmärgiks on kogemuste vahetamine partnerriikide- ja koolide vahel. Projekti raames on aset leidnud kolm kohtumist, mille teemad keskendusid õpiraskustega õpilaste toetamise erinevatele aspektidele ning parenduste planeerimisele. Õpiraskuste probleemile keskendutakse ka hilisema tööhõive perspektiivis kergendamaks  noorte tööle asumist ning tugevdamaks koostööd koolide ning tööandjate vahel.

Projektis osalevad Soome, Rootsi, Taani ja Eesti ametikoolid.
Projekti rahastab Soome büroo Centre for International Mobility (CIMO).