Praktikast

Praktikast

Praktikakorralduse alused

Praktikaleping

Õpilase tagasiside praktikale

Õpilase individuaalne praktikakava

individuaalne praktikakava
põhikooli baasil
individuaalne praktikakava
keskkooli baasil
Abikoka praktika I, II Abikoka praktika
Kokatöö praktika I Suurköögipraktika
Kondiitripraktika (tase 4) Restoraniköögi praktika
Pagaripraktika (tase 4 I) Kondiitripraktika (tase 4)
Pagaripraktika (tase 4 II)  
 
individuaalne praktikakava
põhiharidusnõudeta

Pagaripraktika (tase 3)

Juhend õppijale-praktikandile

PRAKTIKANDI MEELESPEA

1. Praktikale minnes on kaasas kehtiv sanitaartõend

2. Pööra tähelepanu oma välimusele

  • › kokariided
  • › põll
  • › müts
  • › jalanõud
  • ja kasuta neid vastavalt nõuetele (juuksad mütsi all jne)

3. Oma nuga on parim töövahend

4. Ruumi sisenedes tervita!

5. Tööd alusta käte pesemisest

6. Tööl olles allud ettevõtte sisekorra eeskirjadele

7. Praktikal olles tehakse tööd kohapeal kinnitatud graafiku alusel, millest tuleb rangelt kinni pidada

8. Tööle ei tohi hilineda

9. Haiguse tõttu puudumisest teavita kohe ettevõtet ja oma õpetajat koolis

10. Praktikalt haiguse tõttu puudutud tunnid tuleb terveks saades tasa teha

11. Mööda maja omavoliliselt hulkumine on keelatud

12. Süüakse selleks ettenähtud kohas ja seda, mida on lubatud

13. Ära tee omaenese tarkusest vigu,kui ei oska,küsi juhendajalt selgitusi!

14. Täida kõiki toiduvalmistamise reegleid ja hügieeninõudeid

15. Hoia oma töökoht puhas ja korras

16. Seadmetega töötamiseks palu ennast instrueerida!

17. Seadmetega töötamisel täida ohutusnõudeid ja puhasta seade peale kasutamist

18. Tööpäeva lõpetamiseks on vaja juhendaja luba

19. Arvesta, et praktika kohta annab juhendaja Sinu kohta iseloomustuse ja hinde

20. Praktika kohta tuleb kirjutada praktika aruanne kindlaks kuupäevaks ja anda oma tööle ning praktikakohale omapoolne hinnang.