Uimastitega seotud olukordade ülesmärkimine Tallinna Teeninduskoolis

Allolev fail on mõeldud Tallinna Teeninduskooli töötajatele uimastitega seotud olukordade ülesmärkimiseks. 

Uimastitega seotud juhtumite ankeet

Tabel koondab endas kokku peamise olukorraga seotud informatsiooni – mis juhtus, kas ja kuidas reageeriti ning milline on tegevuse sisu kokkuvõte, edasised tegevused. Tabel tuleks täita kõikidel juhtudel, mil Sulle tundub, et tegemist on uimastitega seotud olukordadega (sh alkohol, tubakas, narkootikumid). Juhtumi võib üles märkida ka juhul kui ei toimunud kohest sekkumist ega teiste osapooltega kontakteerumist. Juhtumi ülesmärkimine ei kohusta Sind juhtumi lahendamise eest vastutama. 

Juhtumite ülesmärkimisel ei ole vaja kirja panna juhtumis osalenud isikute personaalseid andmeid (nimi, klass jms).  Juhtumi tunnistaja nimi jääb juhtumi lahendajate teada ja on vajalik edasiste tegevuste planeerimiseks.

Uimastitega seotud olukorrad võivad olla näiteks:

  • õpilase, koolitöötaja, lapsevanema viibimine kooli territooriumil joobeseisundis;
  • uimasti(te) omamine kooli territooriumil;
  • uimastitega tegelemine (müümine, tarvitamine, jagamine, ostmine) koolis või kooli territooriumil.

Tänu tabeli täitmisele ja info kogumisele on võimalik saada ülevaade koolis sagedamini esinevatest uimastitega seotud juhtumitest. Nii on võimalik planeerida paremat uimastiennetustööd ja ka vajadusel arutada personaliga läbi erinevad olukorrad ning nendes rakendatavad käitumisjuhised. Samuti on võimalik anonüümset informatsiooni kasutada õppetöös näiteks õpilastega erinevate olukordade läbi arutamiseks.

TALLINNA TEENINDUSKOOLI ÜLDISED VÄÄRTUSED JA PÕHIMÕTTED SÕLTUVUSAINETE ENNETUSTÖÖKS 

  • Kooli ja õpilaskodu eesmärk on tagada iga noore heaolu ning toetada tema arengut.
  • Varajane märkamine ja sekkumine aitab ära hoida kõige hullema.
  • Probleemide lahendamine toimub kompleksselt ja konfidentsiaalselt eesmärgiga aidata abivajavat noort.
  • Uimasteid tarbiv õpilane ei ole kriminaal vaid abivajav noor.
  • Uimasteid tarbivaid õpilasi ei tohi häbimärgistada ega diskrimineerida.
  • Uimastite tarvitamisega ei kaasne ainult karistus vaid ka abi.
  • Uimastitega seotud olukordade üles märkimine on vajalik olukorrast ülevaate saamiseks ja vastavalt reageerimiseks.