Hotelliteenindus

 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel ja 60% eesti keel / 40% vene keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga

Hotelliteeninduse eriala lõpetaja tegutseb külalislahkuse äris ning töötab majutusettevõttes. Ta saab aru erinevate kultuuritaustaga inimeste soovidest ja vajadustest. Suhtleb klientidega aktiivselt ja sõbralikult, müüb ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid. Oskab teha majapidamistöid ja koristada numbritube, organiseerib üritusruumide ettevalmistamist ja teenindamist. Tunneb toiduvalmistamise aluseid ja oskab valmistada lihtsamaid toite. Teenindab külalisi nii hotelli hommikusöögil kui restoranis. Valdab külaliste sisse- ja väljaregistreerimise protseduure administraatorina, koostab külaliste saabumise plaani ja vastavad aruanded.

Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimisvõimet, ausust ja täpsust. Väga oluline on hea väljendus- ja keelteoskus.

Õpitakse:

 • majapidamistöö korraldust
 • numbritubade hooldust
 • toitlustusosakonna köögi- ja teenindustoiminguid
 • majanduse ja ettevõtluse aluseid
 • hotellimajanduse aluseid
 • turunduse aluseid
 • turismigeograafiat
 • vastuvõtutöö aluseid
 • kutsealaseid keeli

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika koosneb hotelliruumide sh numbritubade hoolduse praktikast, toitlustusosakonna praktikast (koka- ja teeninduspraktika), hotellitöö sh vastuvõtutöö praktikast. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Lõpetamiseks tuleb sooritada Hotelliteeninduse lõpueksam.

Tööturuvõimalused: hotelliteenindaja, teenindaja, toateenija, majutusteenindaja, administraator erinevates majutus-toitlustusettevõtetes.

Erialased edasiõppimise võimalused: rakenduskõrgharidusõpe turismi ja toitlustuskorralduse valdkondades.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest).

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga

 

Viimati muudetud 12.06.2023