Leonardo da Vinci. Ready-Study -Go!

Leonardo da Vinci. Ready-Study -Go!

 

Leonardo da Vinci. Ready-Study -Go! – Lingvistiline ja kultuuriline algõpetus kutsehariduses
Kestus: 1. detsember 2005–31. jaanuar 2008
Eesmärgid:
Projekti eesmärgiks oli keeleõppe integreerimine kutseharidusse ja E-õppe süsteemi loomine võõrkeele õppimiseks.  Materjalide koostamisel on arvestatud erinevaid keeleõppe meetodeid (kirjutamine, lugemine, kuulamine). Ready-Study-Go võõrkeeleprojekti raames loodi e-õppe süsteem, kust on võimalik leida keelelist ja kultuurilist informatsiooni Eesti, Soome, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa kohta. Õpilasel, kes soovib minna praktikale eelpoolnimetatud maadesse, on võimalus end kurssi viia elementaarse teadmisega ja sõnavaraga, mis on kasutusel hotelli-turismi-, restorani- ja toitlustusvaldkonnas. Projekti käigus loodud e-õppe süsteem on suunatud kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele.
Koordinaator: Espoon palvelualojen oppilaitos, ESPA  www.omnia.fi
Projektijuht: Seija Heikkinen
Osalejad Tallinna Teeninduskoolis: Anne Mäe, Ulvi Aliste, Pirje Pärimets, Eha Martma, Hele Liiv-Tellmann
Partnerid:
1. Omnia – Espoo Vocational Intitute, Finland
2. Adulta Oy / IDA International Development Centre of Adulta, Finland
3. Centre Europeen de Formation et de Promotion Professionnelle par Alternance pour l’industrie Hoteliere, France
4. Tralee Institute of Technology, Ireland
5. State Institute of Secondary Education “Andrea Barbarigo” di Venezia, Italy
6. Kiezküchen Ausbildungs ggmbh, Saksamaa
7. Tallinna Teeninduskool, Eesti
Valminud keeleõppe keskkond: www.readystudygo-project.net