PRA-KO-KO

PRA-KO-KO

Praktiline kogemus koolitab
PRA-KO-KO
2009-IVT-22/22-3.2/440

Projekt kestab 2 aastat, 1. septembrist 2009 kuni 1. maini 2011

Projekti eemärgiks on saata 20 erinevate erialade õpilast 5-nädalasele õppepraktikale Itaaliasse, Soome või Saksamaale.

Koordinaatormaa on Eesti, Tallinna Teeninduskool on lähetav partner ja projektijuht. Võtmeisikuna on seotud projektijuht Hele Liiv-Tellmann. Teiste õpetajate ja õpilaste kaasamine vastavalt vajadusele, eriti on seotud rühma- ja praktikajuhendajad.

Projektis osalevad partnerriigid ja vastuvõtvad partnerkoolid:
1. Saksamaa: Kiezküchen Ausbildungs ggmbh (Berliin).
2. Itaalia: Sistema Turismo s.r.l. (Rimini).
3. Soome: Oulu Seudun Ammattiopisto (Oulu).

Lähetatavateks on koka, pagari-kondiitri, puhastusteeninduse, majutusteeninduse ja hotelliteeninduse erialade õpilased, kes on õppinud eriala vähemalt ühe aasta ja läbinud vähemalt ühe õppekavajärgse 8-nädalase praktikaperioodi. Kõik õpilased õpivad tavaõpperühmades riiklikult kinnitatud õppekavade alusel ja täies mahus.
Potentsiaalsete osalejate valikul lähtutakse kandidaatide õppeedukusest, keeleoskusest, õpitud erialast ja valmisolekust lähetuses viibida.
Õpilaste muljeid praktikast ja elust teises riigis võib lugeda Tallinna Teeninduskooli E-kooli foorumist teema alt „õpilased välispraktikal“.

Kõik lähetatavad saavad praktika lõppemise järel EUROPASSi tunnistuse. Kontaktisik TEKOs on Hele Liiv-Tellmann, hele.liiv@teeninduskool.ee