Spaateenindaja

 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga

Spaateenindaja eriala lõpetaja töötab spaateenuseid pakkuvates ettevõtetes, et osutada kliendile spaateenuseid, arvestades tema soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi. Oskab soovitada kliendile erinevaid hooldustooteid koduseks kasutamiseks vastavalt spaas teostatud hoolitsusele.

Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, meeskonnatööoskust.

Õpitakse:

 • anatoomiat
 • erinevaid hoolitsusi ja massaažiliike
 • nahahagusi
 • klienditeenindust
 • suhtlemispsühholoogiat
 • erialast inglise keelt
 • virgestavate tegevuste läbiviimist

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet.

Praktikad toimuvad erinevates Eesti spaades, praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Lõpetamiseks tuleb sooritada spaateenindaja, tase 4 kutsele vastavav kutseeksam.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend.

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga

 

Viimati muudetud 12.06.2023