Õpilasesindus

Tallinna Teeninduskooli (Teko) õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad  koolis õppivate õpilaste poolt valitud esindajad. Õpilasesindus on Tallinna Teeninduskooli struktuuri osa, mis juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning õpilasesinduse põhikirjast. Tegevuste eesmärgid on:

  • õpilaskonna esindamine;
  • õpilaste huvide ning õiguste eest seismine;
  • edendada koolielu ning järgida traditsioone;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
  • edendada õpilasesinduse koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga.
nr nimi rühm
1 Siim Tanel Pallase KK19-PE
2 Eerika Kisseljova  KK21-PE1
3 Aljona Koch  KK21-PE1
4 Otto Rudens Kiiver  KK21-PE1
5 Elisabeth Seljonik  HT21-PV 
6 Kädi Sas TO19-PE
7 Irina Bitsan  KK21-KV 
8 Daniil Yakovlev KK20-PV1
9 Jegors Rumjancevs  KK20-PV1
10 Kerda Žuravleva  PK20-PE 
11 Liisbeth Kopti PK20-PE
12 Carmen Soosaar KK20-PE2
13 Diana Kiriljuk  KK21-KV 
14 Natalija Vorobjova PK20-PE
15 Helena Haldma HT19-PE
16 Caspar Lääts  KK21-PE2 
17 Thor-Mark Bachmann  KK21-PE2 
18 Rodion Novitski  KK21-PV2 
19 Maria Kozneva  PK21-PV 
20 Darja Vaino   PK21-PV 
21 Monika Znotinaite  HT21-PV 
22 Elizabeth Kivest PK20-PV
23 Vanessa Käsk PK21-PE 
24 Birgit Vellepere  VA21-AE 

Õpilasesinduse juhid 2021/2022

President Siim Tanel Pallase
Asepresidendid selguvad hääletusel novebri alguses

Õpilasesinduse juhid 2020/2021

President Siim Tanel Pallase
Asepresidendid Sigrid Veski, Mirell- Liis Orgus

Õpilasesinduse juhid 2018/2020

President Laury-Margus Lind
Asepresident Violetta Mihhailova

Õpilasesinduse juhid 2017/2018

President Carol Väljaots
Asepresident Markus Põlluvee