Visioon aastaks 2020 – ECVET hotellimajanduses

Visioon aastaks 2020 – ECVET hotellimajanduses

Leonardo koostööprojekt „Visioon aastaks 2020 – ECVET hotellimajanduses, kestvus 2010-2012

Projekt keskendub kaheksa partneri vahelisele koostööle, eesmärgiga suunata kutseõpet ja kutseharidussüsteemi suuremale ühistööle koolituse kõikidel tasanditel: õpetajad, kooli juhtkond, kohaliku/riikliku hariduspoliitika ametnikud ja tööandjad. Konkreetselt keskendutakse hotelli-erialade õppekavade võrdlemisele, et leida ühised jooned kõikide partnerkoolide õppekavades, lähtudes seejuures otseselt tööandjate soovidest ja vajadustest. Projekti kaugemaks esmärgiks on koostöö tulemuste tutvustamine ning ettepanekute tegemine haridusministeeriumi tasandil ühtlustamaks kutseõpet Euroopas ning juurutamaks ühtse ECVET punktisüsteemi kasutamist.

Projektis osalevad Türgi, Soome, Inglismaa, Hollandi, Eesti, Taani, Itaalia ja Ungari ametikoolid.
Projekti Eesti poolseks rahastajaks on SA Archimedes Hariduskoostöö keskus.