Kooli nõukogu protokollid 2016

Kooli nõukogu protokollid 2016

2017
2016

Lisa:

 1. Spaateenindaja, tase 4 kutsestandard

Lisad:

 1. Tallinna Teeninduskooli arendusosakonna tööplaan 2016/2017 õppeaasta
 2. Tallinna Teeninduskooli pedagoogide koolitus- ja stažeerimisplaan

Lisad: Õppekavad

 1. 131237 Kokk 120 EKAP KK16-KE, KK16-KV1, KK16-KV2
 2. 131237 Kokk 120 EKAP KK15-KE, KK15-KV1, KK15-KV2
 3. 134964 Abipagar 60 EKAP AP16-AV
 4. 134968 Müügiesindaja-ME16-KEM
 5. 134969 Müügikorraldaja_MK15-KET
 6. 134969 Müügikorraldaja_MK16-KET1, MK16-KET2
 7. 134972 Kokk 180 EKAP KK16-PE
 8. 134972 Kokk 180 EKAP KK16-PV
 9. 134974 Majutusteenindus MT15-PE
 10. 134974 Majutusteenindus MT16-PE
 11. 134976 Toitlustusteenindus TO15-PE
 12. 134976 Toitlustusteenindus TO16-PE
 13. 139279 Hotelliteenindaja 60 EKAP HT16-KE
 14. 139281 Pagar-kondiiter PK16-PE
 15. 139281 Pagar-kondiiter PK16-PV
 16. 139281 Pagar-kondiiter 180 EKAP PK15-PV
 17. 139281 Pagar-kondiiter 180 EKAP PK15-PE
 18. 152377 Kondiiter KO16-KE, KO16-KV

Lisad:

 1. Õppekorralduseeskiri 24.08.2016
 2. Ettekanne K. Johannes
 3. Ettekanne K. Tiits 
 4. Ettekanne M. Kaldma
 5. Ettekanne T. Plukk 

Lisad:

 1. 9+1 kokkuvõte
 2. Ettekanne A_Antson
 3. Kiida Teko õpetajat või töötajat
 4. Kristina Johannes: Kokkuvõte fookusintervjuudest lõpurühmadega
 5. M. Puustusmaa
 6. M.Kangur eneseanalüüside kokkuvõte
 7. Osalenute nimekiri-muud töötajad
 8. Ettekanne K.Leinus
 9. Õpilaste rahuloluküsitlus
 10. Ettekanne A. Mäe
 11. Ettekanne A. Mäe lisa
 12. Töötajate rahulolu küsitlus
 13. Ettekanne E. Martma
 14. Eneseanalüüside kokkuvõte

Lisad:

 1. Ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme kutseõppe jätkuõppe õppekava (453 / vastuvõtt alates 01.09.2013)
 2. Teenindusprotsessi korraldaja 5. taseme kutseõppe jätkuõppe õppekava (453 / vastuvõtt alates 01.09.2013)
 3. Kinnitusleht
 4. H. Liiv-Tellmann allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 5. K. Johannese allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 6. A. Nohrin allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 7. A. Viljus allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 8. E. Protten allkiri allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 9. H. Alliksaar allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 10. K. Leinus allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 11. K. Palm allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 12. K. Tiits allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 13. K. Toomet allkiri teenindusprotsessi ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavale
 14. M. Puustusmaa allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 15. T. Hiir allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 16. J. Tšernomorskaja allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 17. A. Antson allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 18. K. Bokals allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 19. K. Toomet allkiri teenindusprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavale
 20. M. Kaldma allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 21. P. Pajula allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 22. T. Plukk allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 23. M. Kangur allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele
 24. E. Martma allkiri teenindusprotsessi korraldaja ja ostu-müügiprotsessi korraldaja 5. taseme jätkuõppe õppekavadele

Lisad:

 1. Teko uuendatud kommunikatsioonistrateegia
 2. Vastuvõtu üldplaan 2016-2017
 3. Kinnitused

Lisad:

 1. TEKO 2015 raamatupidamise aastaaruanne
 2. TEGEVUSARUANNE_2015
 3. Spaateenindaja õppekava
Lisad: