MEIS

MEIS

 

MEIS Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutseõppeasutustes.
Kestus: 01. mai 2005–01. juuni 2008
Eesmärgid:
Parandada venekeelsete kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele ja teiste ainete õppe kvaliteeti, et tagada kutseõppeasutuse lõpetajatele nende edasiseks tööks vajalik erialaline eesti keele oskus.
Projekt keskendus kahele suunale:
a) tingimuste loomine kvaliteetse eesti keele õppe läbiviimiseks;
b) mudelite ja metoodika väljaarendamine eesti- või kakskeelse õppe korraldamiseks
Koordinaator: MEIS (Mitte-eestlaste Integratsiooni sihtasutus) www.meis.ee
Projektijuht: Helen Hõbemägi
Osalejad Tallinna Teeninduskoolis: Kiira Nesterova, Valentina Korotkova, Hele Liiv-Tellmann
Partnerid:
1. Kohtla-Järve Polütehnikum
2. Kopli Ametikool
3. Tallinna Lasnamäe  Mehaanikakool
4. Narva Kutsekool
5. Sillamäe Kutsekool
6. Sisekaitseakadeemia
7. Tallinna Ehituskool
8. Tallinna Polütehnikum
9. Tallinna Teeninduskool
10. Tallinna Transpordikool
11. Tallinna Tööstushariduskeskus
12. Tartu Kutsehariduskeskus
13. Viljandi Erikutsekool
14. Kohtla-Järve Meditsiinikool
15. Self II
Projektiga seotud materjalid: www.kutsekeel.ee