Õpilaspilet

Eesti õpilaspileti väljaandmine

Üldandmed
1. Eesti õpilaspilet (edaspidi “õpilaspilet”) on õpilase isikut ja õppimist tõendav õpilase fotoga dokument, mis antakse välja MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt.
2. Õpilaspilet väljastatakse TEKO-s õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotamisel või kasutuskõlbmatuks muutmisel tuleb õpilasel uue õpilaspileti väljastamise eest maksta asenduspileti väljastamise tasu 3,00 EUR.
3. Õpilane kohustub järgima õpilaspileti kasutamise korda (toodud aadressil www.minukool.ee ).
4. Õpilaspiletile on lisatud puutevaba kiip, mis võimaldab õpilaspileti kasutamist kooli sööklas „arvestuskaardina“. Kooli sööklas saavad õpilaspiletit kasutada ainult need õpilased, kes saavad tasuta toitu ehk põhikooli baasil õppivad õpilased.
5. Kooli lõpetamisel või õpingute katkestamisel tagastab õpilane õpilaspileti kooli kantseleisse.

Õpilaspileti taotlemine õppeaasta algul
1. Õpilaspileti taotlemiseks täidab õpilane taotluse (saadaval kooli kodulehel ja raamatukogus) ning esitab enda rühmajuhendajale. Rühmajuhendaja kogub kõikide õpilaste taotlused kokku ja esitab kooli kantseleile.
2. Pärast taotluste esitamist tellib juhiabi kaardid, kui õpilasel on kooli vastuvõtus tehtud elektrooniline foto ÕIS-i.
3. Õpilaspileti väljastab õpilasele rühmajuhendaja. Selleks täidab õpilane rühmajuhendaja juures õpilaspileti üleandmise-vastuvõtmise akti.

Õpilaspileti taotlemine õppeaasta keskel
1. Õpilaspileti taotlemiseks täitab õpilane taotluse ning esitab kooli kantseleisse.
2. Pärast taotluse esitamist pöördub õpilane kooli vastuvõttu, kus tehakse temast elektrooniline foto ÕIS-i.
3. Õpilaspileti väljastab õpilasele kooli kantselei. Selleks täidab õpilane juhiabi juures Õpilaspileti üleandmise-vastuvõtmise akti.

Asenduspileti taotlemine
1. Õpilaspileti kaotamisel, rikkumisel, varastamisel jne esitab õpilane kooli direktorile kirjaliku avalduse asenduspileti saamiseks.
2. Asenduspilet tellitakse MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidust.
3. Asenduspileti väljastamise eest maksab õpilane kooli raamatukokku 3,00 EUR. Raamatukogu väljastab õpilasele kviitungi, mis on asenduspileti kättesaamise aluseks kooli kantseleist.

Õpilaspileti pikendamine (pikenduskleebise asendamine)
1.  Õpilaspilet pikendatakse septembrikuu jooksul. Täpse aja teavitab kooli kantselei jooksvalt enne kaartide aegumist. Õpilaspileti pikendamise jälgimise kohustus on õpilasel.

Õpilaspileti elektrooniline pikendamine
1.  Õpilaspilet pikendatakse hiljemalt detsembrikuu jooksul. Täpse aja teavitab kooli kantselei jooksvalt enne kaartide aegumist. Õpilaspileti pikendamise jälgimise kohustus on kooli juhiabil.
2. Õpilaspileti elektroonilise pikendamise korral tellib kooli juhiabi uued pikenduskaardid. Õpilaspiletid jagab õpilastele laiali rühmajuhendaja. Õpilane tagastab koolile aegunud õpilaspileti.