HEALTHY TRENDS IN KITCHEN

HEALTHY TRENDS IN KITCHEN


Projekt kestab 2 aastat, 1. oktoobrist 2008 kuni 1. oktoobrini 2010
Projekti eesmärk on luua inglise- ja eestikeelne tervisliku toitumise alane õppematerjal.
Koordinaatormaa on Saksamaa,  Kiezküchen Ausbildungs ggmbh, www.kiezkuechen.de, projektijuht Ingrid Janzen.
Tallinna Teeninduskool osaleb partnerina. Võtmeisikutena on seotud projektijuht Hele Liiv-Tellmann, kutseõpetajad Dina Aarma, Kristi Tüvi, Diane Sarapuu-Kelder ja inglise keele õpetaja Rima Kromskaja. Teiste õpetajate ja õpilaste kaasamine vastavalt vajadusele. Kontaktisik TEKOs on Hele Liiv-Tellmann, hele.liiv@teeninduskool.ee.
Projektis osalevad partnerriigid ja  koolid:
1. Saksamaa: Kiezküchen Ausbildungs ggmbh
2. Soome: OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
3. Eesti: Tallinna Teeninduskool
4. Prantsusmaa: IFA Institut des Formations en Alternance

Materjalid:

1. Cooking for climate 1-70

2. TitelTitelrückseite