E-Kutsekool

E-Kutsekool

E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides
Kestus: 01.07.2005 – 30.06.2008
Eesmärgid:
Projekti üldised eesmärgid
* Kutseõppeasutuste- ja rakenduskõrgkoolide, elukestva õppe ja Eesti regionaalarengu toetamine.
* Kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpilastele mitmekesisemate, paindlikumate ja kvaliteetsemate õppimisvõimaluste võimaldamine taseme-, täiendus- ja ümberõppes.
* Rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppeprotsessi ja õpetajate koolitusvõimaluste ajakohastamine.
* Koolidevahelise koostöö tõhustamine.
Projekti põhieesmärgid
* Kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele suunatud kvaliteetse ja jätkusuutliku e-õppe arendus- ja rakendussüsteemi (sh e-õppe sisu koostamise süsteem, teavitus- ja koolitussüsteem, tugisüsteem ja infrastruktuur) käivitumine.
* Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides e-õppe rakendumine.
Projekti spetsiifilised eesmärgid
Kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide juhtide, õpetajate, IT-spetsialistide ja haridustehnoloogide e–õppe alaste teadmiste kasv.
Toimiv õpetajate tugisüsteem (haridustehnoloogide ametikohad) kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides.
Efektiivse ja jätkusuutliku e-õppe infrastruktuuri rakendumine (portaal, e–kursuste ja õpiobjektide andmebaasid, e–õppe keskkonnad).
Täiendeesmärgid
Efektiivseks e-õppe läbiviimiseks kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpilastele on täiendavaks eesmärgiks luua koolide e–õppe arengukavad aastaks 2007.
Omandatud e-õpe kogemusi on laiendatud ja testitud teistes sihtgruppides (täiskasvanukoolitus, koostöö tööandjatega elukesva õppe arendamiseks).
Koordinaator: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) www.eitsa.ee
Projektijuht Tuuli Pärg
Osalejad: Erki End, Lui Piirsalu, Vitali Alfjorov
Kontaktisik TTK-s: Anu Veske
Partnerid:
1. Tallinna Ülikool
2. Tartu Ülikool
3. Eesti Mereakadeemia
4. Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. Jõhvi Ametikool
6. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
7. Kohtla – Järve Polütehnikum
8. Kuressaare Ametikool
9. Luua Metsanduskool
10. Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool
11. Narva Kutseõppekeskus
12. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
13. Paide Kutsekeskkool
14. Pärnumaa Kutsehariduskeskus
15. Rakvere Kutsekeskkool
16. Räpina Aianduskool
17. Sisekaitseakadeemia
18. Suuremõisa Tehnikum
19. Tallinna Ehituskool
20. Tallinna Kergetööstustehnikum
21. Tallinna Kopli Ametikool
22. Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
23. Tallinna Majanduskool
24. Tallinna Meditsiinikool
25. Tallinna Polütehnikum
26. Tallinna Teeninduskool
27. Tallinna Transpordikool
28. Tartu Kutsehariduskeskus
29. Tartu Kõrgem Kunstikool
30. Tartu Kunstikool
31. Tartu Lennukolledž
32. Tartu Meditsiinikool
33. Türi Tehnika – ja Maamajanduskool
34. Valgama Kutsehariduskeskus
35. Võrumaa Kutsehariduskeskus