Õpipoisikoolitus

Õpipoisikoolitus

 

 

KOOSTÖÖKOGEMUS ÕPIPOISIKOOLITUSES


Projekti number: LLP-LdV/VETPRO/2007/EE001
Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci
Projekti kestus: 01.09.2007–31.05.2008
Kestus TEKOs: 01.10.2005–01.11.2006
Projekti taotleja ning koordineeriv organisatsioon on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.
Eesmärgid:
1. Pakkuda erinevatele sihtrühmadele (noored; täiskasvanud) paindlikku ning individualiseeritud koolitusvormi (õpipoisile sobiva õppekava väljatöötamisel lähtuti kooli eriala õppekavast).
2. Tugevdada koolitajate ja ettevõtjate/tööandjate vahelisi koostöösuhteid (sh õppe sisu kavandamisel).
3. Võimalus ettevõtetele neile sobiva tööjõu koolitamiseks.
4. TEKOs osales konkreetsel õpipoisikoolitusel 8 kelner-ettekandja eriala õpilast, kes töötasid samaaegselt Pirita TOP SPA Hotellis.
Projekti teiseks sihtgrupiks olid 15 Eesti kutseõppeasutuse töökohapõhise õppevormi rakendamisega tegelevad töötajad (õppetöö korraldajad, osakonnajuhatajad, projektijuhid), koolide partnerettevõtetes õpipoisikoolitusega seotud inimesed (personalijuhid ja juhendajad) ning SA-st Innove ESF õpipoisiprojekti rakendamisega seotud spetsialistid. Projekti raames lähetati 3 sihtriiki (Iirimaa, Holland ja Soome) 4 gruppi lähetatavaid (kokku 34 osalejat). Lähetuse kestus oli 1 nädal. Õpirände eesmärgiks oli saada ülevaade sihtriigi kogemusest õpipoisikoolituse rakendamisel, mis annab võimaluse läbi omandatud teadmiste õpipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.
Lähetustel tutvuti järgmiste põhiteemadega:
a) õpipoisikoolituse õppekavade arendamine;
b) praktilise õppetöö läbiviimine ja korraldamine ettevõttes, õpipoiste hindamine, juhendajate koostöö kooliga õpilaste juhendamisel;
c) ppeprotsessi tagasisidestatus ettevõtte ja kooli vahel;
d) õpipoiste leidmine ja kutsesobivuse määramine;
e) VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) metoodika rakendamine;
f) koostöö koolide ja ettevõtete vahel, vastutuse jaotumine õpitulemuse saavutamisel;
g) praktikajuhendajate koolitus;
h) ettevõtete tunnustamine praktikabaasidena.
Projektis vastuvõtvateks partneriteks olid: FAS Training & Employment Authority (Iirimaa), ROC West-Brabant Regional Center for vocational education and training (Holland), Helsinki City College of Technology (Soome).
Projektijuht Tallinna Teeninduskoolis: Valdo Vokksepp
Kontaktisik: Hele Liiv-Tellmann
Õpipoisse vastuvõttev ettevõte: OÜ Delegatsioon, Pirita TOP SPA Hotell
Kontaktisik pesonali- ja koolitusjuht Tiiu Vilmsi