Kutseõppeliikide tutvustus

Kutseõppeliikide tutvustus

ERINEVATE KUTSEÕPPELIIKIDE JA ÕPPEVORMIDE TUTVUSTUS

KUTSEÕPPELIIGID

Kutsekeskharidusõpe

Kutseõpe keskhariduse baasil

 • kandidaadil on omandatud keskharidus;
 • õppeaeg sõltub õppekavast;
 • õpe sisaldab kutse- ja erialast õpet;
 • kooli lõpetamisel lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta;
 • edasiõppimise võimalused – (rakendus)kõrghariduses.

Kutseõpe põhihariduse baasil

 • kandidaadil on omandatud põhiharidus;
 • õppeaeg sõltub õppekavast;
 • õpe sisaldab kutse- ja erialast õpet;
 • vastuvõtt ainult töökohapõhisesse õppevormi;
 • kooli lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta;
 • edasiõppimise võimalused – asuda keskharidust omandama täiskasvanute gümnaasiumi.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe

 • kandidaadile ei seata haridustasemega seotud piiranguid;
 • õpe sisaldab kutse- ja erialast õpet;
 • õppeaeg sõltub õppekavast;
 • lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse nõudeta kutseõppe läbimise kohta;
 • edasiõppimise võimalused – lõpetada põhiharidus, seejärel omandada keskharidus.

ÕPPEVORMID

Koolipõhine õpe

 • õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse ja praktilise töö, praktika ja iseseisva töö vormis;
 • tsükliõppes on rõhk õppija iseseisval tööl ning auditoorne ja praktiline töö toimub koolis 1-2 päeva nädalas.

Töökohapõhine õpe

 • võimaldab töötada ja õppida üheaegselt;
 • sobib neile, kes töötavad õpitavas valdkonnas, kuid ei oma erialast kutseharidust;
 • õppeaeg sõltub eriala õppekavast;
 • õppetöö toimub tihedas koostöös ettevõtetega, kus õppijad töötavad
 • 1/3 õppest toimub koolis (teoreetiline ja üldoskuste/teadmiste alane ettevalmistus),
 • 2/3 õppest ettevõttes (erialane põhi- ja eriõpe);
 • NB! Põhihariduse baasil õppijad õpivad erialaga seotud aineid ja nad ei omanda mitte kutsekeskharidust, vaid kutsehariduse põhikooli baasil.
 • õppetöö graafik antakse õppijatele õppetöö alguses;
 • õpe on tasuta; väljaspool Tallinna tulijatel on võimalik õppesessiooni ajal soodsatel tingimustel ööbida õpilaskodus;