Kokk ‍

 • Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppekeel: 100 % eesti keel ja 100 % vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga
 • Tutvu kutsestandardiga

Eriala lühitutvustus: kokk oskab valmistada ja serveerida erinevaid toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Koka töö eeldab majanduslikku mõtteviisi, samuti on tähtis oskus planeerida oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt. Kokatöös on vajalik oskus töötada meeskonnas.

Erialal õppimine eeldab: käelist osavust, head maitsemeelt (nii lõhna- kui maitsetaju ja kunstimeel), kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust, puhtusearmastust.

Õpitakse:

 • toiduvalmistamine ja töökorraldus suurköögis
 • toiduvalmistamine ja töökorraldus restoraniköögis
 • toiduhügieen ja jäätmemajandus
 • klienditeenindus
 • erialased võõrkeeled
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • toitlusteenindus

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet.

Praktika: praktiline väljaõpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppeköökides ning Tallinna parimates toitlustusettevõtetes. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: võimalik sooritada 4. taseme koka kutseeksam.

Tööturuvõimalused: kokad töötavad erinevates majutus-toitlustusettevõtetes, haridusasutuste toitlustuses, personalitoitlustuse ettevõtetes, restoranides, kohvikutes, bistroodes.

Erialased edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikaülikooli Toiduainete Instituut, rakendus- ja diplomiinsener toiduainete tehnoloogia, toiduainete keemia ja toitlustamise tehnoloogia erialadel.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest).

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga

 

Viimati muudetud 12.06.2023