Teko ajalugu

Autor Meeli Kaldma, 2007

ENSV Kaubandusministeeriumi Õppekombinaat 1945-1960

Kool loodi vajadusest oskustööliste järele kaubanduses. Alguses seisnes õppetöö peamiselt kvalifikatsiooni tõstmise kursuste läbiviimises. Dokumentaalselt tõestatud aktiivne perioodiline õppetöö algas 1946.a. märtsis. Alles 1948. a sügisest algas toidu- ja tööstuskaupade müüjate, raamatupidajate ning kokkade ettevalmistamine. Igal erialal alustas tööd 1 õppegrupp.

Direktorid
1945-1946 O. Reinson?
1948-1949 Jüri Raudsepp
1949-1951 Feliks Angelstok
1951, jaan.-mai Johannes Madisson (kt)
1951, mai-dets. Adolf Haava
1951, dets-1952 Arno Rünkaru (kt)
1952-1960 Anni Maasing (1960-1968 kaubanduse kutseõpetaja)

Kooli asukohad
Kool tegutses aastatel 1945-1953 aadressil Lauristini tn 8b. 1955. aastal kolis kool Toompeale Rahvakohtu 3/5 kahe majaga ruumidesse. 1960/61 õppeaastal tegutses kool juba neljal aadressil: Rahvakohtu 3/5, Mere pst 15, Uus tn 23 ja Tina tn 20.

Sündmused, faktid

 • • Välissuhted Riia kaubanduskulinaaria kooliga said alguse 1957. aasta kevadel, kui kooli taidlejad käisid seal esinemas.
 • 1959.aasta sügisel läks kool üle Kaubandusministeeriumi alluvusest kutsehariduse peavalitsuse alluvusse.
 • 1951 aastal läbis täiendkoolituse 656 inimest, mis on väga suur arv isegi tänapäevaga (praegu 1500-2000 kursuslast) võrreldes. Kool korraldas kursusi juhtivatele kaubandustöötajatele: kaupluste sööklate ja ladude juhatajatele; müüjatele, ettekandjatele, kokkadele, raamatupidajatele, kassapidajatele ning
  kaubatundjatele.

Koolis õppisid

 • Laojuhatajad
 • Kioskijuhatajad ja vastutavad müüjad
 • Ettekandjad
 • Kokad
 • Pagar-kondiitrid
 • Jookide valmistajad
 • Laborandid
 • Kulinaarid
 • Laohoidjad
 • Tööstuskaupade müüjad
 • Toidukaupade müüjad

1949.a. lõpetas kooli esimene lend kokkasid.

Koolis töötasid
Kulinaariaõpetajad M. Sillaste ja Rahnel, kaubatundmist õpetasid H. Leppikson ja Rummo.
Kaubanduslikke arvestusi õpetas Kroom, majandusliku tegevuse analüüsi Parvel.

Tallinna Vabriku-Tehase Õpilaste Kool 1945-1960

Selle kooli kaks õppesuunda olid: tööstuslik toiduainetootmine (pagarid, šokolaadi, karamelli jm valmistajad) ja mehhanismide käsitsemine (tootmismasinate ja autode lukksepad,seadistajad ning ehitajad).

Direktorid
1946-1951 Leopold Aigro
1951-1952 Eduard A. Lemming
1953- 1957 Andrei Ugand
1957-1960 Julius Peets

Kooli nimetused, asukohad
1945 – kool kannab algusest peale lõpuni kuni liitumisegaTallinna Vabriku-Tehase Õpilaste kooli nime. Kuid ajavahemikus 01.01.1948- 28.05.1949 eksisteerib veel teinegi Tallinna Vabriku-Tehase Õpilaste kool nr 2, milledel oli üks ühine direktor L. Aigro.

1948. aastal asus kool kahel aadressil: Uus tn 23 ja Lai tn 36.

Sündmused, faktid

 • Meistrid olid kutsekoolis hinnas: see väljendus ka palgas – vanemmeister teenis 940 rubla kuus, kui selle kõrval direktor teenis ainult 790 rubla kuus.
 • Koolil olid üüritud oma ühiselamud aadressidel Telliskivi 44-14, Sakala 44-1 ja Endla 52-13.
 • 1949.aastal töötas tööõpetuse meistrina koolis prof Ants Kõverjalg.
 • 1946 aastal oli kooli vastuvõtukomisjonis (eesti keel) Jaanus Orgulas
 • Kooli põhjuseta poolelijätmisel oli trahv 3200 rubla! Võrdle palkadega!
 • Kursused olid pingelised ja ühiseid ettevõtmisi vähe. 1956.a. toimusid õppeeesmärgil ekskursioonid Leningradi ja Kiievisse.
 • Koolil oli šeflusalune kolhoos „Edu”, kus käidi abiks põllutöödel.

Koolis õppisid

 • Pagarid, leiva-saia pagarid
 • Leivatööstuse laborandid
 • Kompvekivalmistajad, karamelli valmistajad
 • Biskviidi-präänikute valmistajad
 • Külmhoone mehhaanikud
 • Piiritusmeistrid
 • Autoremondilukussepp, reguleerijaluksepp
 • Paberossi, sigareti masinate reguleerijad, masinistid
 • Kütjad

Koolis töötasid

Õpetajad-meistrid: Bernhard Veske, Aleksander Jaanisoo, August Äärismaa, Edgar
Falk, Rudulf Bachmann, Mihkel Lilles.

Linnakutsekool nr 15 (Tallinna Juhkentali Kaubanduskool) 1960-1997

Kahe eelneva kooli ühendamisel loodi uus kool 1960. aastal – ühendati Kaubandusministeeriumi Õppekombinaat Toiduainetetööstuse ministeeriumi VabrikuTehase Õpilaste Kooliga ja kool hakkas kandma Tööstuskool nr 15 nimetust.

Direktorid
1960 – 1978 Inga Luther
1978 – 1984 Ira Kallasvee
1984 – 1997 Sirje-Reet Papagoi

Kooli nimetused, asukohad

 • 1960. aastal anti kooli käsutusse vana kasarmuhoone V. Kingissepa 60 ja peale põhjalikku remonti kolis kool sisse novembris renoveeritud majja Liivalaia 18.
 • 1960.a. liitmise tulemusena kandis kool nimetust Tööstuskool nr.15.
 • 1963.a. nimetati kool Linnakutsekooliks nr.15.
 • 1978. aastal reorganiseeriti Linnakutsekool nr.15 Tehnikakooliks nr 15.
 • 1984. aastal nimetati kool ümber Kutsekeskkooliks nr 15.
 • 1991. aastast on kooli nimeks Juhkentali Kaubanduskool.

Sündmused, faktid

 • Kooli tegevus oli aktiivne ja viljakas. Seda iseloomustavad mitmed medalid ja autasud, nt Rahvamajanduse Saavutuste näitustelt nii kuld-, hõbe- kui pronksmedalid. Põhiliselt esineti erialaliste näitustega.
 • Kõrgema, V järgu omandasid vaid parimad õppurid koolis.
 • 1966.a. lõpetas esimene koka eriala kolmeaastane grupp (tavaline oli 2-aastane õppeaeg).
 • Isetegevus oli au sees – tegutsesid laulukoor, lauluansamblid, näitering, deklamaatorid, rahvatantsijad, karaktertantsijad ja aeroobika. Samuti spordiringid. Õpetajad tegutsesid lauluansamblis, näiteringis ja
  kirjandusringis. Traditsiooniliselt oli 2. koolipäev alati matkapäev.
 • Koolil olid šeflusalused majandid, kus käidi sügistöödel abiks: nt Vaida ja Sommerlingi nim sovhoos, Aruküla, Kehra ja Riisipere kolhoos, abiks käidi ka Tallinna Näidislinnuvabrikus, Kalevis ja Leiburis.
 • Iga aasta maikuus toimusid õpilastööde näitused. Eksponeeriti kondiitritooteid, roogasid, näitlikke õppevahendeid ja käsitöid. Külastatavus oli suur 1440 kuni 3730 inimest erinevatel aastatel.
 • Igal kevadel viidi läbi kutsevaliku päevi kõigis Eesti suuremates linnades.
 • Igal aastal toimusid erinevad kutsevõistlused.
 • Koolil olid sõprussidemed Soome kutsekoolidega ja nii õpilased kui ka õpetajad said seal ka õppida: Tampere, Äänekoski, Pieksamäki, Viitasaar ja Jyväskylä.

Õppureid koolis

 • 1960. a. alustas ühinenud kool 14 õppegrupi ja 315 õpilasega.
 • 1961. a. oli juba 450 õpilast.
 • 1983/84 lõpetas 289 õpilast.

Koolis õppisid

 • Kokad
 • Toidukauba- ja tööstuskaubamüüja (nooremmüüjad)
 • Pagarid(leivakombinaatidele)
 • Jookide valmistajad
 • Pagar-kondiitrid, pagar-operaatorid
 • Kokad, restoranikokad
 • Kokad välisturistide teenindamise alal (1983 vastuvõtt)
 • Toidu- ja tööstuskaupade kontrolör-kassapidajad
 • Kompvekivalmistajad
 • Kondiitrid
 • Ettekandja-kelnerid
 • Puhvetimüüjad
 • Hotelli- ja turismi(reisi)ametnikud 1994 (lõpetas I lend)
 • Kokk-kondiitrid, kokk-pagarid
 • Müüjad
 • Dekoraator-kujundajad (vastuvõtt 1984)

Sündmused, faktid

 • Õpilastele makstakse stipendiumi ja kindlustatakse tasuta riietus ja toit.
 • Veebruaris Riias 9 kooli poolt allakirjutatud sotsialistliku võistluse lepingule
  allakirjutanud kutsekooli seas saavutati II koht.
 • Vabariiklikel taidlusülevaatustel saavutatakse I koht 1985 ja 1986.
 • Rahvamajanduse saavutuste näitusel saavutati bhulgaliselt medaleid
  (Montreal kuld, hõbe ja kaks pronksi).
 •  Juunis 1986 toimus kutsekoolide tehnilise omaloomingu näitus Kadrioru
  tennisehallis, kooli autasustati I järgu diplomigakondiitri ka kulinaariatoodete
  eest.
 • 1987 – vabariiklik kondiitrite konkurss, võistkondlik esikoht ja karikas

Koolis töötasid ka pärast Tekoks muutumist edasi

 • Juta Tomson, kehalise kasvatuse õpetaja, 40. tööjuubel augustis 2006
 • Tiina Parm, kokaõpetaja
 • Maria Kagan, kokaõpetaja
 • Eha Martma, pagar-kondiitriõpetaja
 • Sirje Tenok, pagar-kondiitriõpetaja
 • Tiiu Koitsaar, kokaõpetaja
 • Vaike Habicht, kaubanduse õpetaja
 • Külliki Türi, kaubanduse õpetaja
 • Milvi Tammemägi, soome keele ja ajaloo õpetaja
 • Velli Kivistik, õigusõpetuse õpetaja
 • Maret Reinmets, turismi-ja hotellieriala õpetaja
 • Aet Sirvi, õpilaskodu juhataja

Koolis töötasid

 • Vaike Kivi, kutseõpetaja
 • Helle Toom, kokaõpetaja
 • Virve Eisen, kokaõpetaja
 • Eve Pedask, kaubanduse õpetaja
 • Aliise Kõrve, kondiitriõpetaja
 • Eevi Järve, koka väljaõppe meister
 • Urve Eimann, koka väljaõppe meister
 • Ljubov Koševaja, koka väljaõppe meister
 • Tatjana Fedjajeva, koka väljaõppe meister
 • Malle Ojamaa, direktori asetäitja
 • Astrid Kroon, direktori asetäitja
 • Ida Terestal, direktori asetäitja
 • Vaike Pajusoo, kaubanduse õpetaja
 • Heldi Kikas, kaubanduse õpetaja
 • Inge Laur (Rüütel), kutseõpetaja
 • Milvi Kilk, vanemmeister
 • Liivi Popenko, pagar-kondiitri õpetaja
 • Renate Kook, pagar-kondiitri õpetaja
 • V. Haava, kutseõpetaja
 • Vseviova, direktori asetäitja
 • Helge Pikkpoom, kompvekivalmistajate õpetaja
 • Aide Jool, kaubanduse õpetaja
 • Vaike Palusoo, kaubanduse õpetaja
 • Eevi Järve, kokaõpetaja
 • Reita Karask, kelnerite õpetaja
 • Ivika Jõginõlv, emakeele õpetaja
 • Sirje Maaker, huvijuht, õpetaja

Kutsekeskkool nr 24 1976-1997

Direktorid
1976-1977 Niina Povalihhina
1978-1989 Galina Popovets
1989-1997 Ljudmilla Gritskova

Kooli nimetused, asukohad

 • 1. septembril 1976.a avati Tallinna 24. Kutsekeskkool Majaka 2 üldhariduskoolihoones.
 • 1991.a sügisest nimetati kutsekeskkool ümber Tallinna Kaubandus- ja
  Kulinaariakooliks. Kool töötas kogu eksisteerimise ajal aadressil Majaka 2.
 • B-korpus valmis 1984 aastal. Peale talvist koolivaheaega 1984.a valmis kooli uus
  juurdeehitis. Maja on kolmekorruseline.
 • 1997.aastal liideti kool Juhkentali Kaubanduskooliga.

Sündmused, faktid

 • 1976.a alustas õppetööd 7 gruppi umbes 218 õpilasega müüja, kontrolörkassiiri
  ja koka erialal.
 • Peale õppetööd käisid õpilased käsitöö-, spordi-, foto- ja tantsuringis, mida
  juhtisid meistrid-õpetajad.
 • 1986.a õpib koolis juba 460 õpilast. Õpitavad erialad on jäänud samaks
  võrreldes algaastatega.
 • 1990.a lisandus laevakoka eriala ning kaks tehnikakooli gruppi koka ja
  kontrolör-kassiiri erialal.
 • Igal kevadel on õpilastööde näitus valitud temaatikale.
 • Õppima võeti Tallinnas elavaid noori, kellel soov omandada koka või toidu-ja
  tööstuskaupade kontrolör-kassapidaja elukutse. Koolis õpitakse kolm aastat,
  et omandada nii eriala kui keskharidus.
 • Tol ajal olid koolidel oma nö šeflusalused koolid, kus käidi oma erialasid
  tutvustamas, sellepärast oli kool populaarne õpilaste hulgas.

Koolis õppisid

 • Nooremmüüjad, müüjad
 • Kokad, laevakokad
 • Kontrolör-kassapidajad (tööstus- jatoidukaubad)
 • Kondiitrid (alates 1980), kokk-kondiitrid (alates 1991)
 • Raamatupidajad(lõpetasid 1996)

Koolis töötasid ka pärast Tekoks muutumist edasi

Alates kooli algusest: Ljudmilla Golovatjuk, (vahepeal ka õppeosakonna juhataja), vene keele ja kirjanduse õpetaja, haldusosakonna töötaja Hatjan Dvoskin.

Koolist  tulid Tekosse edasi

 • Tamara Tolovski, kondiitriõpetaja,
 • Irina Gofmekler, keemia ja bioloogia õpetaja
 • Ljudmilla Zahharova, kokaõpetaja
 • Ljudmilla Koltšenko, kokaõpetaja
 • Irina Horošihh, teeninduse ja koka õpetaja
 • Niina Smirnina, majanduse õpetaja
 • Irina Bogdanova, toiduainete õpetaja
 • Maina Villenberg, inglise keele õpetaja.

Kaua on koolis töötanud ka kantselei assistent Ljudmilla Podkolzina. Kauaaegsematest õpetajatest võiks ära märkida veel järgmised õpetajad: kondiitreid õpetas veel õp. N.Petrova ja N.Ermolajeva. Müüjaid õpetasid õpetajad N. Timošenko, A. Sorgina ja Z. Hodakova, kokkasid õpetajad L. Sampetova ja V.Žogolev.

Tallinna Teeninduskool 1997-…

Direktorid
1997 – 2001 Neeme Vellend
2001 – 2004 Erkki Piisang
2004 – Meeli Kaldma

Kooli nimetused, asukohad

 • 1997 – 1998 Tallinna Kaubandus- ja Kulinaariakool
 • 1998 – 2003 Tallinna Majaka Teeninduskool
 • Alates 01.01.2003 kannab kool nime Tallinna Teeninduskool

Sündmused ja faktid

 • Tallinna Teeninduskool on riigikool, kus õpib keskmiselt aastas 1100 õpilast.
 • Õpetajaid põhikohaga ca 60, kokku töötajaid ca 140.
 • Koolil on 5 allüksust, kus toimub kooli praktiline õppetöö enne Tallinna ettevõtetesse suunamist:’
  • Õpperestoranis 5+, Niine 2, juhataja Salme Rooba
  • Õppeköögis ja pagaritöökojas Majaka 2, õppeköökide juhataja Pille Sepp
  • Õppeköögis Tallinna Linnavalitsuse hoones, Vabaduse väljak 7, juhataja Olga Parfjonova
  • Mereakadeemia sööklas, Mustakivi 25, juhataja Mare Pihl
  • Õppehostelis õpilaskodus, Lastekodu 13, õpilaskodu juhataja Aet Sirvi, õppehosteli juhataja 2006 Eve Põldma
 • Lisaks saavad õpilased teenindusjuhi Kaido Ladva (õpperestoranis) käe all harjutada õppe-cateringi teenuse osutamist
 • Õppetöö toimub nii põhikooli kui ka keskkooli baasil. Osaliselt on rakendatud täiskasvanute õpe st. õpe töö kõrvalt.
 • Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.
 • Koolis töötavad ka tasulised täiendkoolituskursused.
 • Kooli kõikide erialade õppekohtadele kandideerib keskmiselt rohkem kui 1 õpilane.
 • Õpilastele, kes tulevad teistest regioonidest, tagatakse koht õpilaskodus, Lastekodu 13. Õpilaskodu renoveerimine lõpetati 2006.a alguses. Kohti on kuni 260. Olemas on külalistetoad, suveperioodil, kui õpilaskodu õpilastest vaba, töötab kuni 200 kohaga hostel.
 • Oleme Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu liige ja koostööpartner.
 • Meie partnerid onTallinna suurkauplused, -hotellid ja pagaritöökojad.
 • Oleme AEHT- European Association of Hotel and Tourism Schools liige.
 • Oleme Eesti Kaupmeeste Liidu liige.
 • EVEA liige.

Meie partnerid raja taga

 • Helsingin Palvelualojen Oppilaitos – Helsinki City College of Culinary Art, Fashion and Beauty
 • Porin Palveluopisto
 • Pirkanmaan Taitokeskus – Pirkanmaa Vocational Skills Centre
 • Espoon Palvelualojen Oppilaitos – Espoo Institute of Hotel, catering and cleaning Services
 • Turun Ammatti-Instituutti – Turku Vocational Institute
 • Jyväskylän Palvelualojen Oppilaitos – Jyväskylä Catering Institute
 • Culinary Scool St Peterburg
 • Riga Food Industry Vocational Secondary School
 • Vammala Ammatikoulu

Fakte õppetööst

 • Õppetöö toimub õppekavade alusel, õppeaasta pikkuseks on 40 nädalat. Õppeaasta on jaotatud 8-nädalasteks õppeperioodideks.
 • Igale õppekavale vastavalt viibib õpilane õppepraktikal kooli allasutustes või väljaspool kooli töökohtades 30-50% õppeajast. Õppekavadele vastavalt sooritavad õpilased õppetöö lõpuosas praktilise komplekseksami ja teooriatesti või kaitsevad lõputööd.
 • Müüja, koka ja puhastusteenindaja erialadel on lõpetamisel võimalus sooritada I taseme, müüja ja koka erialal II taseme kutsekvalifikatsioonieksam

Koolis õppisid

 • Müüjad, kassiirid
 • Restorani kokk-kondiitrid (1998 lõpetas)
 • Ettekandjad-kelnerid, kelnerid
 • Pagar-kondiitrid, pagarid
 • Kokad
 • Maiustuste valmistajad (1997 lõpetas)
 • Hotelliteenindajad (1997 lõpetas I lend)
 • Reisikorraldajad alates (1997 lõpetas I lend)
 • Toitlustusteenindajad ( 1999 lõpetas I lend)
 • Ehitusmaterjalide kaubatundjad (lõpetas 1999)
 • Laohoidja- sekretär (lõpetas 2000)
 • Ehitusettevõtluse eriala (lõpetas 1998)

Koolis õpivad

 • kokad (peale põhikooli 140AP ja peale keskkooli 80AP)
 • pagar-kondiitrid (120AP ja 80AP)
 • kelnerid (peale keskkooli 40 AP)
 • toitlustus- ja hotelliteenindajad (peale keskkooli 80AP)
 • puhastusteenindajad (peale põhikooli 120 AP)
 • reisikorraldajad (peale keskkooli 100 AP)

Kaubanduse valdkonnas valmistame ette

 • müüjaid (peale keskkooli 40 AP ja peale põhikooli 120 AP)
 • müügiassistente (peale keskkooli 80 AP)
 • müügiesindajaid (peale keskkooli 80 AP)

2006 .a. sügisest lisanduvad uued õppekavad ainult kutsehariduse andmiseks põhikooli baasil:

 • pagar-kondiiter (peale põhikooli 60 AP)
 • puhastusteenindaja (peale põhikooli 60 AP)

Koolimajast

Tallinna Teeninduskool (TTK) asub Tallinnas Lasnamäe kalda peal Majaka tänavas 1935. aastal üldhariduskooliks valminud koolimajas, mis ehitati ümber kutsekeskkooliks 1976. aastal ja sai juurdeehituse 1984. aastal. 2006. aastal, toimub vanema maja renoveerimine. Aastal 2009. peaks valmima uus juurdeehitus koos B-korpuse renoveerimisega.

Tallinna Teeninduskool on kahe suure kaubandus- ja kulinaariakooli – Tallinna Kaubandus- ja Kulinaariakool (vene õppekeelega) ning Juhkentali Kaubanduskool (eesti õppekeelega) liitmisel 1997. aastal tekkinud Põhja-Eesti ainuke ühtne teeninduserialadega kool Tallinnas, mille uuritud ajalugu ulatub tagasi aastasse 1945. Põhivaldkonnad liidetud koolidel on olnud läbi aastate toitlustus ja kaubandus.

Majaka tänavas toiminud üldhariduskoolil oli ka alates 1961. aastast tootmisõpetuse kallak, kusjuures peamisteks erialadeks olid kaubandus ja elektrimontaaž.

Kool töötas peale ühendamist 1997. aastal, kahes endises õppehoones Majaka ja Juhkentali tänavas. Alates 2000. aasta algusest koondati kogu õppetegevus Tallinna Teeninduskooli peahoonesse Majaka 2.  Koolil on õpilaskodu alates 1967(?) aastast (algselt Juhkentali kooli õpilaskodu) aadressil Lastekodu 13, ca 267 õpilaskohaga ja 20-kohalise õppehosteliga.

Arengukava

Koolis koostati arengukava aastateks 2001-2004, millele järgnes arengukava 2005-2010. Arengukava eesmärkideks fikseeriti:

 • õppekeskkonna uuendamine (renoveerimine ja uusehitus)
 • õpetajate täiendkoolitus
 • uute õpivormide rakendamine
 • paindlikkus vastavalt tööturu vajadustele.

Koolis kokkulelpitud väärtused, mida me järgime oma töös ja anname edasi ka õpilastele on:

 • professionaalsus
 • usaldusväärsus
 • kaasaegsus
 • kvaliteet

Tulevikku vaadates näeme Tallinna Teeninduskooli kui parimat partnerit tööandjatele teenindusvaldkonnas. Kooli õpilaskond jääb 1000-1100 õpilase piiridesse nagu viimastel õppeaastatel. Laiendada tahame õppevorme, mis lubaksid õppida töö kõrvalt või töökohas.

Tänan siinkohal oma tublisid kolleege, kes antud materjali aitasid koguda: Ljudmilla Larina, Juta Tomson, Haili Loige, Tiiu Koitsaar, Maria Kagan, Eha Martma, Sirje Tenok, Ulvi Aliste, Svetlana Kalju, Milvi Kasemäe, Maret Reinmets, Irina Gofmekler, Ljudmilla Zahharova, Ljudmilla Iljina, Karen Stimmer, Hele Liiv-Tellmann, Erki End, Irina Bogdanova.

Erilised tänud eksdirektriss Sirje-Reet Papagoile, kelle eestvedamisel on Juhkentali koolist säilitatud ajalugu nii pildis kui sõnas.

Meeli Kaldma
Tallinna Teeninduskooli direktor alates 2004