Abikokk ‍

 • Õppeliikpõhihariduse nõudeta kutseõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta
 • Õppekeel: vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga
 • Tutvu kutsestandardiga

Eriala lühitutvustus: Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Abikoka töö eeldab oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Abikokk täidab enesekontrolli tegevusi. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamisel. Abikokk peab oskama eeltöödelda toiduaineid, külmtöödelda köögivilju, valmistada vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite, teha koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel, teha puhastus- ja koristustöid. Abikokk peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Eriala õppimiseks vajalikud eeldused: kohusetundlikkus, koostöövalmidus, täpsus, õpivalmidus ja korrektsus.

Õppes läbitakse järgmised moodulid:

 • Abikoka praktilise töö alused ja praktika
 • Eesti toidukultuuri ajalugu
 • Kommide valmistamine
 • Kutsealane eesti keel
 • Pagaritöö alused
 • Toitlustamise alused
 • Töötamine suurköögis

Praktika toimub toitlustusettevõtetes.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: pärast õpingute lõpetamist on võimalik sooritada Abikokk, tase 3 kutseeksam.

Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd restoranides jt toitlustusasutustes.

Erialased edasiõppimise võimalused: õpinguid on võimalik jätkata kutsehariduses.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud).

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi.

 

Viimati muudetud 12.06.2023