Leonardo da Vinci õpetajate stažeerimisprojekt „Õpime heast kogemusest“

Leonardo da Vinci õpetajate stažeerimisprojekt „Õpime heast kogemusest“

Projekti partnerriike ja koole on kolm: Taani (Tech College Aalborg), Holland (Friesland College) ja Eesti (Tallinna Teeninduskool).
Projekti algab jaanuaris 2013 ja lõpeb jaanuaris 2014.

Projekti raames toimub nädalapikkune lähetus Teko toitlustusvaldkonna kutseõpetajatele Taani ja kooli tugimeeskonna lähetus Hollandisse. Partnerkoolid on valitud vastavalt nende eripäradele ja tugevustele. Hollandis on arenenud õpilaste mentorlus- ja tugisüsteem, mis on abiks Teko juba väljakujunemas tugisüsteemi täiustamisel, Aalborgi kutsekool on aga üks suuremaid ja prestiižemaid kutsekoole Taanis.

Projekti rahastajab SA Archimedes Hariduskoostöö keskus.