VANKeR

VANKeR

ÜLDEESMÄRK

E-õppematerjalide ja õpetajakoolituse edasiarendamise ning toetava
võrgustiku toimimise tulemusena VANKeR programmis on õppijate mobiilsus ja
õppeprotsessi kvaliteet kutseõppes tõusnud.

ALAEESMÄRGID

• Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate
kaasaegsete ja kvaliteetsete e-õppematerjalide väljatöötamise ja
kättesaadavaks tegemise tulemusena on õppe kvaliteet kutsehariduses
tõusnud.

• E-õppe koolitusprogrammi edasiarendamise tulemusena on kasvanud
kutseõppeasutuste õpetajate kompetentsus e-õppe vahendite ja võimaluste rakendamisel õppetöös.

• E-õppe informatsiooni kättesaadavus kutseõppeasutustele ja laiemale
avalikkusele on kasvanud.

TEGEVUSED

1. Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate
e-õppematerjalide väljatöötamine ja kättesaadavaks tegemine lähtuvalt
kaardistatud vajadustest, sh:

• e-õppematerjalide vajaduste kaardistamine koostöös kutsehariduse
sisulise arendamise programmi 2007-2013 elluviija Riikliku Eksami-ja
Kvalifikatsioonikeskusega;

• e-kursuste väljatöötamine ja kättesaadavaks muutmine; e-kursus sisaldab
interaktiivseid elektroonilisi õppematerjale ja õppeprotsessi kirjeldust
e-õppes;

• interaktiivsete õpiobjektide väljatöötamine ja  kättesaadavaks tegemine.

2. E-õppe koolitusprogrammi edasiarendamine kutseõppeasutuste
haridustehnoloogidele ja õpetajatele lähtuvalt haridustehnoloogilistest
pädevustest, sh:

• uute koolituskursuste väljatöötamine e-õppe koolitusprogrammi;

• olemasolevate koolituskursuste uuendamine e-õppe koolitusprogrammis;

• kutseõppeasutuste õpetajatele suunatud e-õppealaste koolituste
läbiviimine, õpetajad omandavad teadmisi ja praktilisi oskusi e-õppe
sisutootmiseks.

3. Teavitustegevus. E-õppe informatsiooni laialdasem levitamine
kutseõppeasutustes ja ühiskonnas tervikuna, sh:

• e-õppe uudiskirja toimetamine ja väljaandmine, kajastamaks e-õppe
aktuaalseid teemasid;

• regionaalsete e-õppe seminaride ja infopäevade läbiviimine;

• e-õppe info- ja turundusmaterjalide koostamine ja väljaandmine.

Koordinaator: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Kontaktisik TEKO-s: Lui Piirsalu

Partnerid:

 • Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
 • Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Hiiumaa Ametikool
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 • Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Kuressaare Ametikool
 • Luua Metsanduskool
 • Narva Kutseõppekeskus
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Põltsamaa Ametikool
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
 • Rakvere Ametikool
 • Räpina Aianduskool
 • Tallinna Ehituskool
 • Tallinna Kopli Ametikool
 • Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
 • Tallinna Majanduskool
 • Tallinna Polütehnikum
 • Tallinna Teeninduskool
 • Tallinna Tööstushariduskeskus
 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Tartu Kunstikool
 • Valgamaa Kutseõppekeskus
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus