Müügikorraldaja ️

 • Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õppevorm: töökohapõhine õpe
 • Õppekeel: eesti
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Tutvu õppekavaga
 • Tutvu kutsestandardiga

Eriala lühitutvustus:

Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama. Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumisi ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires. Erialal õppimine eeldab: koostöö- ja suhtlemisvalmidust, vastutusvõimet, usaldatavust, korrektsust, kohusetunnet, enesedistsipliini, juhtimisvõimekust, planeerimis- ja analüüsioskust, organiseerimisvõimet, initsiatiivi ja otsustamisjulgust.

Õpitakse:

 • Juhtimist ja juhendamist
 • Karjääri planeerimist ja ettevõtluse aluseid
 • Kassatöö korraldamist
 • Kaupade käitlemise korraldamist
 • Klienditeeninduse korraldamist
 • Müügitöö korraldamist
 • Arvutiõpetust
 • Avalikku esinemist
 • E-portfoolio koostamist
 • Enesejuhtimist
 • Grupiprotsesse ja meeskonnatööd
 • Kultuuridevahelist kommunikatsiooni
 • Kutsealast soome keelt
 • Läbirääkimise oskused

Praktika: meie praktikapartneriteks on AS Selver, AS Kaubamaja, AS Rimi Eesti Food, Circle K Eesti AS, AS R-Kiosk Estonia, AS Coop jm. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Kutsekvalifikatsiooni eksam: müügikorraldaja, tase 5

Tööturuvõimalused: müügikorraldaja eriala lõpetanu võib asuda tööle jae- või hulgikaubandusettevõtte esmatasandi juhina, müügijuhi abina, müügiassistendina, tooterühmajuhina, vahetuse vanemana jne.

Erialased edasiõppimise võimalused: õpingute jätkamine vastavalt huvile kõrgkoolides erinevatel erialadel (nt ärikorraldus, personalitöö juhtimine vms).

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga

 

Viimati muudetud 12.06.2023