Euroopa Sotsiaalfondi projekt “PRÕM”

PRÕM on Haridus- ja noorteameti poolt ellu kutsutud projekt tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamiseks. Lähemalt saab lugeda siit.

Tallinna Teeninduskool viib PRÕM projekti raamest ellu kolme tegevust:

 1. Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine kutsehariduses.
  Alates 2016 aastast on Tallinna Teeninduskoolis kasutatud töökohapõhise õppe arendamise toetust müügikorraldaja erialapopulariseerimiseks ja õppurite kutsealaseks ettevalmistamiseks.
  2018. aasta tõi lisaks vanemkelneri ja 2020. a telemarketingi konsultandi õppe.
 2. Kutsehariduse maine tõstmise raames viidi läbi erinevaid koolitusi üldhariduskoolide õpilastele. Lisaks tegutses koos teiste Tallinna ametikoolidega turunduskontsortsium Meistrite Gild, selle koha saab lähemalt lugeda siit.
 3. Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.
 • 2020/2021 õppeaastal viidi PRÕM täiendava keeleõppe raames läbi kolm eesti keele kursust.
  • Tegevus „Eesti keeles uude kooli“ programmis osales kokku 15 õpilast.
  • Tegevus „Täiendav eesti keele õpe teenindajatele“ õpe alustas sügisel 2020 ja jätkus õppekäikudega ka 2021 aasta sügisel. Keelekursusel osalesid hotelliteenindajad HT20-PV grupist, kokku 9 õpilast.
  • Tegevus „Erialane eesti keel keskkoolijärgsetele gruppidele“ õpe sisaldas nii õppekäike kui praktiliste tundide raames aktiivset keeleõpet.Loe kõigest lähemalt siit.
 • 2019/2020 õppeaastal toimus eesti keele täiendõpe keskkoolijärgsetele kondiitrite rühmadele. Selle raames korraldatud praktiliste eesti keele täiendõppe tundide kohta saab täiendavalt lugeda siit. Samuti külastati õpilastega soome keele täiendõppe raames erialamesse Helsinkis – 2019. a oktoobris  „I Love Me“ ilutoodete ja -teeninduse messi ning 2020. a jaanuaris „MATKA 2020“ turismimessi. Matka 2020 muljed on kokku võetud siin.
 • 2018/2019 õppeaastal on fookuses erialane soome ja inglise keel. Projekti tutvustuse leiab siit. Õpilaste kirjeldus pagar-kondiitri tunde läbi viinud Kertu Lukase kohta ning üldist tagasisidet. Noorte kokkade sisseloetud retseptid leiab siit. Retseptid kogumikuna on siin.
 • 2017/2018 õppeaastal edendati eraialase soome keele oskust ja eesti keelt vene õppekeelega rühmades. Soome hotellikülastuste muljeid saab lugeda siit.
 • 2016/2017 õppeaasta tegevused keeleoskuse parendamise tegevused leiad siit.

Kõikidi PRÕM uudiseid Tallinna Teeninduskoolis saab jälgida siin.