Tagged: PRÕM

Hotell endises vanglahoones

Reedel, 6.mail käisid Teko hotelliteeninduse eriala õpilased õppekäigul Helsingis, et kasutada erialast võõrkeelt keelekeskkonnas ja seeläbi saada enesekindlamaks suhtlejaks ning paremini mõista kultuuride erinevusi. Õppekäik sai teoks PRÕMi projekti tegevuse 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse-...

Projektid 2021/2022 õppeaastal

2021/2022 õppeaastal osalesid Teko õpilased ja õpetajad rekordarvul õpirännetel – kokku käis välispraktikatel 99 õpilast ja 22 õpetajat. Praktikad/stažeerimised toimusid kokku 17 erinevas riigis. Hea meel on Prantsusmaa aktiivse tagasituleku üle partnerite hulka, tänaseks...

Olen väsynyt, mutta onnellinen!

Teisipäeval 12.aprillil käisid  spaa-eriala õpilased Helsingis õppekäigul, et kasutada erialast võõrkeelt keelekeskkonnas ja seeläbi saada enesekindlamaks suhtlejaks ning paremini mõista kultuuride erinevusi. Õppekäik sai teoks PRÕMi projekti tegevuse 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“ raames. Päev algas vara, laev...

Erialase 🇫🇮 soome keele õppevara

2021. aasta lõpus valmisid kaks õppematerjali täiendavaks ja iseseisvaks õppimiseks spaateenindaja ja vastuvõtuadministraatori eriala õppijatele kordamaks üle erialane soomekeelset sõnavara ning harjutada erialase võõrkeele eksamiks.  Õppematerjal on loodud ESF programmi PRÕM tegevuse 8.8 „Täiendav...

Täiendav eesti keele õpe 2020/2021

2020/2021 õppeaastal viidi Tallinna Teeninduskoolis PRÕM täiendava keeleõppe raames läbi kolm eesti keele kursust. Tegevus „Eesti keeles uude kooli“ programmis osales kokku 15 õpilast. Lisaks koolimajas toimunud tundidele osalesid õpilased kahel õppekäigul koos erialaõpetajate...

Erialase 🇬🇧 inglise keele täiendõppe retseptikogu

SA Innove poolt ellu kutsutud PRÕM-projekti, mis tegeleb tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamisega, raames on valmis saanud kümne epikuurosliku meistriklassi retsepte kätkev kogumik. Täiendava erialase keeleõppe ja retseptikogu loome tingis Teko õpilasi...

Täiendav inglise keele õpe tulevastele peakokkadele

Tallinna Teeninduskooli kokalaboritest kostavad inglise keelsed selgitused ja hüüded. Õpilastele on inglise keelt ja kõrgtasemel kokakunsti tulnud õpetama 7 peakokka Tallinna tipprestoranidest. Käimas on PRÕM täiendavad keeleõppeprojekti   „Teko õpilased õpivad inglise keelt köögis!“ tegevused....

Eesti keele õpe muu emakeelega õpilastele

Ajavahemikul 15.08.2017 – 01.07.2018 pakkus Tallinna Teeninduskool täiendavat eesti keele õpet kolmele venekeelsele õppegrupile. Gruppide valim kujunes vastavalt keeleoskusele ja õpilaste taustale. Põhikoolijärgsed esimese kursuse vene õppekeelega koka õpilased, kelle teadmised olid esimeste kursuste...