Kaubandus 🏪

 • Õppeliik: kutsekeskharidusõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeel: 100% eesti keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Tutvu õppekavaga

Kaubanduse eriala lõpetaja on omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada klienditeenindajana kaubanduses ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes rakendades tulemuslikult kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. TEma põhitöks on kaubandusettevõttes kaupade käitlemine, teenindamine, müümine ja kassatöö tundes kaupa ning lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest. Lõpetanu on töötab klienditeenindajana kaubandusettevõtte meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega suhtudes oma töösse vastutustundlikult, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust.

Eriala õppimine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, meeskonnatööoskust.

Õpitakse:

 • elektroonika- ja bürookaubad
 • toidu- ja esmatarbekaubad
 • erialast inglise, vene ja soome keelt
 • kassatööd
 • kaupade käitlemist
 • klienditeenindust
 • müügitöö korraldamist

Õppetöös kasutatakse e-õpet.

Praktikad toimuvad erinevates Eesti kaubandusettevõtetes, praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Lõpetamiseks tuleb sooritada Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 kutsele vastavav kutseeksam.

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga